Nâng cao trách nhiệm chăm sóc, bảo vệ trẻ em

03/06/2024 06:38

Theo thống kê của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, toàn tỉnh có trên 200.971 trẻ em (dưới 16 tuổi), chiếm 34,59% so với tổng dân số. Những năm qua, với sự quan tâm, vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở; công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em trên địa bàn tỉnh đã được triển khai thực hiện đồng bộ và đạt được nhiều kết quả tích cực.

Theo đó, các chỉ tiêu cơ bản về trẻ em đã được UBND tỉnh và các địa phương triển khai lồng ghép trong quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế -xã hội cả giai đoạn và trong từng năm. Công tác tuyên truyền, phổ biến về chính sách, pháp luật chăm sóc, bảo vệ trẻ em, phòng ngừa trẻ em rơi vào hoàn cảnh đặc biệt, nâng cao nhận thức về tác hại, hệ lụy của tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống được chú trọng thực hiện.

Các mô hình hệ thống có liên quan đến bảo vệ trẻ em được xây dựng và hoạt động ngày càng chất lượng, hiệu quả; góp phần tạo môi trường sống an toàn, lành mạnh cho trẻ em.  Hiện, toàn tỉnh có 58 xã, phường, thị trấn đạt tiêu chuẩn phù hợp với trẻ em; 102 xã, phường, thị trấn có ban bảo vệ trẻ em cấp xã, trong đó, có 42 xã có hệ thống bảo vệ trẻ em tại cộng đồng. Toàn tỉnh cũng duy trì hiệu quả hoạt động của 21 mô hình câu lạc bộ quyền tham gia của trẻ em và nhóm trẻ em nòng cốt, 1 trung tâm công tác xã hội cấp tỉnh, 1 hội đồng tư vấn trẻ em cấp tỉnh, 2 mô hình phòng điều tra thân thiện tại Công an tỉnh.

Các hoạt động chăm lo trẻ em luôn được quan tâm. Ảnh: T.H

 

Công tác chăm sóc sức khỏe và dinh dưỡng, giáo dục cho trẻ em được thực hiện có hiệu quả. Đặc biệt, việc cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi khám chữa bệnh không phải trả tiền đạt tỷ lệ cao, góp phần tích cực trong việc chăm sóc sức khỏe ban đầu cho trẻ em.

Các hoạt động chăm lo đời sống văn hóa tinh thần, phúc lợi xã hội dành cho trẻ em cũng được chú trọng thực hiện với hệ thống các khu, điểm vui chơi được đầu tư đồng bộ từ cấp tỉnh đến cơ sở. Toàn tỉnh hiện có 143 điểm vui chơi, 1 trung tâm văn hóa thanh thiếu nhi tỉnh, 1 bảo tàng - thư viện tỉnh, 9 thư viện huyện, 61 tủ sách xã, phường, 59 nhà văn hóa xã, 734 nhà văn hóa thôn, 60 bể bơi, 45 sân vận động, 16 nhà thi đấu đa năng, 4 nhà thi đấu đơn môn, 159 sân bóng đá mini, 125 sân cầu lông là nơi phục vụ nhu cầu vui chơi giải trí hưởng thụ văn hóa tinh thần, thể dục thể thao cho người dân, trong đó có trẻ em.

Các trẻ em khó khăn được quan tâm chăm sóc đầy đủ. Hiện, 100% trẻ em mồ côi cả cha lẫn mẹ, không nơi nương tựa, trẻ em bị bỏ rơi, trẻ em bị nhiễm chất độc hóa học, trẻ em khuyết tật, tàn tật nặng, trẻ em bị nhiễm HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh được bảo vệ, chăm sóc và trợ giúp bằng nhiều hình thức.

Tuy nhiên, trên thực tế, công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em trên địa bàn tỉnh còn những hạn chế; nhất là trẻ em vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào DTTS còn nhiều thiệt thòi, chưa tiếp cận nhiều với các dịch vụ văn hóa, xã hội.

Trẻ em ngày càng được tạo điều kiện để phát triển trong môi trường an toàn, lành mạnh. Ảnh: TH

 

Trên địa bàn tỉnh vẫn còn khoảng 42.700 trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt, trong đó, có khoảng 38.000 trẻ thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo;  gần 500 trẻ em sống trong các gia đình có vấn đề xã hội; hơn 3.000 trẻ em mồ côi cha hoặc mẹ, nhiều trẻ em phải sống trong gia đình có người mắc tệ nạn xã hội cần được quan tâm, giúp đỡ nhiều hơn nữa…Tình trạng trẻ em bị bạo lực, ngược đãi, xâm hại tình dục vẫn còn xảy ra. Chỉ tính riêng  năm 2023, trên địa bàn tỉnh đã có 15 trường hợp trẻ em bị xâm hại tình dục, trong đó, có 6 trẻ em dưới 16 tuổi bị hiếp dâm, 9 trẻ bị các hành vi xâm hại khác. Ngoài ra, cũng trong năm 2023, toàn tỉnh có 30 trẻ em bị tử vong do tai nạn thương tích.

Những con số thống kê này cho thấy, chúng ta cần phải quan tâm hơn nữa đến việc chăm lo, bảo vệ, giáo dục trẻ em, để các em luôn được sống trong môi trường an toàn, lành mạnh, thân thiện và phát triển toàn diện.

Tháng hành động vì trẻ em chính là dịp để các cấp, ngành, mỗi tổ chức, cá nhân, gia đình cùng nhìn nhận, đánh giá lại hoạt động chăm sóc, bảo vệ trẻ em, từ đó, tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả hơn nữa các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, chỉ đạo của tỉnh đối với công tác trẻ em.

Với chủ đề “Hành động thiết thực, ưu tiên nguồn lực cho trẻ em”, Tháng hành động vì trẻ em năm nay là đợt cao điểm để tuyên truyền, nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của các cấp, các ngành, các bậc cha mẹ, người chăm sóc trẻ trong việc thực hiện Luật Trẻ em; huy động, tập trung mọi nguồn lực thực hiện các mục tiêu vì trẻ em; tăng cường thực hiện các giải pháp phòng ngừa, can thiệp, giúp đỡ đối với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt; xây dựng xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em.

Trẻ em là nguồn hạnh phúc của gia đình, là tương lai của đất nước. Công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, toàn xã hội và mỗi gia đình.

Thùy Hương

Chuyên mục khác