Năm mới, thắng lợi mới

30/12/2022 06:02

Với quyết tâm cao nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cùng với truyền thống cần cù, lao động sáng tạo của đồng bào các dân tộc trong tỉnh, tin chắc rằng sang năm mới 2023, bức tranh kinh tế - xã hội của tỉnh nhà sẽ càng thêm khởi sắc.

Chào năm mới 2023! Một năm mới với nhiều kỳ vọng mới của giai đoạn “nước rút” triển khai thực hiện các chỉ tiêu, mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Đại hội lần thứ XIII của Đảng đã đề ra.

Trước tiên, chúng ta tự hào nhìn nhận lại chặng đường của năm 2022 mà toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tỉnh ta đã nỗ lực vượt qua những khó khăn, thử thách để vực dậy nền kinh tế tưởng chừng như tụt hậu sau đại dịch Covid-19. Bởi, trong những tháng đầu năm 2022 là khoảng thời gian đất nước ta trải qua “cuộc chiến” ngăn chặn, dập tắt đại dịch Covid-19” lan tràn trên diện rộng, đưa các hoạt động  sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế- xã hội trở lại bình thường. Và với quyết tâm không chùn bước trước khó khăn, thử thách cùng với sự đoàn kết, nhất trí, thống nhất, đồng lòng của toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, bức tranh kinh tế năm 2022 của tỉnh nhà đã khởi sắc.

Minh chứng là trong năm 2022, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) (theo giá so sánh năm 2010) ước tính đạt 17.626,81 tỷ đồng, tăng 9,5% so với năm trước, cao hơn mức tăng 6,85% của năm 2021. Có thể nói, đây là mức tăng trưởng khá cao so với các năm gần đây, thể hiện đầy đủ và đúng xu hướng phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh; hoạt động sản xuất kinh doanh dần lấy lại đà tăng trưởng.

Thành phố Kon Tum ngày càng phát triển. Ảnh: VP

 

Để có được những thành quả nói trên, chính là nhờ chính sách phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội mà Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã quyết liệt chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ, giải pháp đã được Tỉnh ủy, HĐND tỉnh xác định tại Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 3/12/2021 và Nghị quyết số 56/NQ-HĐND ngày 9/12/2021. Bên cạnh đó, cũng nhờ sự đồng lòng, tinh thần trách nhiệm cao của các cấp, các ngành; sự tin tưởng, quyết tâm của cộng đồng doanh nghiệp và toàn thể nhân dân các dân tộc trong tỉnh nỗ lực cùng nhau đưa kinh tế- xã hội của tỉnh nhà từng bước phục hồi và phát triển.

Đặc biệt hơn, trong năm 2022, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI đã tổ chức các hội nghị lần thứ 7,  8, 9, 10 để ban hành nhiều nghị quyết chuyên đề quan trọng, mang tính đột phá dài hơi từ nay cho đến những năm tiếp theo. Trong đó, phải kể đến các Nghị quyết số 11-NQ/TU, ngày 16/5/2022 “về cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh và tăng cường thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”; Nghị quyết số 14-NQ/TU, ngày 19/5/2022 “về đầu tư, phát triển và chế biến dược liệu trên địa bàn tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”; Nghị quyết số 13-NQ/TU ngày 19/5/2022 của Tỉnh ủy về lãnh đạo thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Nghị quyết số 12-NQ/TU, ngày 18/5/2022 “về phát triển du lịch tỉnh Kon Tum đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”; Nghị quyết số 16-NQ/TU, ngày 23/8/2022 “về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị trên địa bàn tỉnh”.

Đây là những nghị quyết hết sức quan trọng, trở thành những kim chỉ nam, tạo tiền đề sức bật cho kinh tế Kon Tum tiến xa hơn trong năm 2023 và những năm  tiếp theo mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đã đề ra với tầm nhìn xa hơn, rộng hơn để xây dựng Kon Tum trở thành một địa phương phát triển về xã hội, giàu mạnh về kinh tế, vững mạnh về quốc phòng- an ninh.

Trên nền tảng từ những thành quả năm 2022 đạt được, bước sang năm 2023 tỉnh ta sẽ có đà để thực hiện tốt các mục tiêu đề ra. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đó, dự báo vẫn không ít những khó khăn, thách thức trước thềm năm mới. Bởi vậy, để kinh tế của tỉnh tiếp tục phát triển nhanh và bền vững, đạt kế hoạch, chỉ tiêu đề ra, chúng ta cần tập trung vào một số giải pháp mang tính đột phá, chủ yếu mang tính chiến lược, lâu dài.

Đó là, tập trung huy động, khai thác nguồn vốn đầu tư từ các thành phần kinh tế để đầu tư kết cấu hạ tầng; trong đó, tạo đột phá trong thu hút nguồn vốn khu vực tư nhân để đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội quan trọng, nhất là các dự án về đô thị - thương mại - dịch vụ có sức lan tỏa lớn tại các vùng kinh tế động lực của tỉnh. Tăng cường các hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch địa phương, tích cực hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ, thực hiện chuyển đổi số, phát triển sản xuất thông minh,... nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, khả năng liên kết, hội nhập và phát triển. Ưu tiên thu hút phát triển công nghiệp chế biến theo chiều sâu, triển khai mới dự án công nghiệp chế biến, chế tạo. Quan tâm hỗ trợ phát triển các làng nghề tiểu thủ công nghiệp gắn với phát triển du lịch.

Năm mới, thắng lợi mới. Ảnh: Đức Thành

 

Tiếp tục đầu tư phát triển hoàn thiện cơ sở hạ tầng tại các khu, cụm công nghiệp hiện có và đầu tư mới các khu, cụm công nghiệp tại các địa bàn thuận lợi. Tăng cường thu hút đầu tư, trọng tâm là kêu gọi, thu hút đầu tư nhà máy chế biến gỗ, trái cây, sâm Ngọc Linh và dược liệu khác, sản xuất thức ăn chăn nuôi công nghiệp, thu hút đầu tư các dự án năng lượng tái tạo, các dự án khu đô thị - thương mại - dịch vụ tại thành phố Kon Tum và thị trấn Măng Đen, huyện Kon Plông.

Bên cạnh đó, thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với người có công; bảo trợ xã hội; giảm nghèo và các chính sách an sinh xã hội. Triển khai kịp thời, đồng bộ và hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia nhằm nâng cao đời sống của nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội và phúc lợi xã hội cho người nghèo, đồng bào DTTS. Thực hiện có hiệu quả các phong trào, cuộc vận động như cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào DTTS, làm cho đồng bào DTTS vươn lên thoát nghèo bền vững”; cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Năm 2023 là năm “bản lề” triển khai thực hiện Nghị quyết của Đảng các cấp, nhất là Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, tin chắc rằng, với quyết tâm cao nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cùng với truyền thống cần cù, không chịu khuất phục của đồng bào các dân tộc trong tỉnh, bức tranh kinh tế - xã hội của tỉnh nhà sẽ càng thêm khởi sắc.

Dương Đức Nhuận

Chuyên mục khác