NĂM 2015: Phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu Đại hội XIV Đảng bộ tỉnh đề ra

09/02/2015 08:04

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 18 (khóa XIV) đã thảo luận và thông qua nhiều nội dung quan trọng; trong đó, thống nhất các mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu trong công tác lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo ANQP trên địa bàn tỉnh năm 2015 cũng như những giải pháp để thực hiện thắng lợi những mục tiêu nhiệm vụ. Việc thực hiện thành công các chỉ tiêu đề ra trong năm 2015 có ý nghĩa quan trọng, góp phần hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2010-2015…

Vững vàng vượt khó

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Hà Ban - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã đánh giá: Chúng ta triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2014 trong nhiều khó khăn; tuy nhiên, với sự nỗ lực, phấn đấu của các ngành, các cấp và toàn dân, chúng ta đã hoàn thành khá tốt các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2014 đề ra. Kinh tế duy trì mức tăng trưởng khá; tạo được môi trường ổn định và phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh; môi trường đầu tư được cải thiện đáng kể.

Đồng thời với duy trì tăng trưởng kinh tế, chúng ta luôn thực hiện tốt các vấn đề an sinh xã hội, tạo chuyển biến tích cực trong phát triển văn hóa, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân được tăng cường, chất lượng khám, chữa bệnh được nâng lên; tiếp tục đầu tư đồng bộ cơ sở hạ tầng giáo dục - đào tạo, đặc biệt cho khu vực vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào DTTS. Duy trì ổn định trật tự an toàn xã hội, quốc phòng - an ninh không ngừng được củng cố.

Đối với công tác xây dựng Đảng, năm 2014, chúng ta đã triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả nhiệm vụ công tác đã đề ra và đạt kết quả như mong muốn trên nhiều lĩnh vực. Qua đó, góp phần quan trọng đổi mới công tác xây dựng Đảng, đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, tăng cường khối đoàn kết nội bộ, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng bộ và chính quyền các cấp.

Điểm qua một số kết quả chủ yếu mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã đạt được trong năm 2014, chúng ta có thể thấy được những gam màu tươi sáng, đó là: tốc độ tăng trưởng kinh tế vẫn duy trì được mức khá; tổng sản phẩm trong tỉnh tăng 12,78% so với năm 2013; thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn ước đạt 2.050,426 tỷ đồng (vượt 3,6% dự toán và đạt 113,7%), vượt chỉ tiêu và hoàn thành trước 1 năm so với mục tiêu Nghị quyết Đại hội XIV Đảng bộ tỉnh; thu nhập bình quân đầu người đạt 29,8 triệu đồng (tăng 16% so với năm 2013); an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định; văn hóa-xã hội có nhiều tiến bộ; hệ thống chính trị từ tỉnh đến cở sở vững mạnh… Tất cả đã tạo tiền đề vững chắc để chúng ta vững tin bước vào năm 2015.

Thành phố Kon Tum ngày càng phát triển. Ảnh: V.P

 

Nỗ lực tăng tốc

Trong phiên thảo luận tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 18 (khóa XIV), nhiều đại biểu đã nói lên những trăn trở và trách nhiệm trong công tác lãnh đạo thực hiện mục tiêu trong năm 2015 sao cho vừa đáp ứng yêu cầu phát triển lại phù hợp với điều kiện thực tế.

Năm 2015 là năm cuối cùng thực hiện các mục tiêu của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, cũng là năm tổ chức đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Bên cạnh những thuận lợi, thời cơ, vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức tác động đến khả năng, kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2015. Chính vì vậy, tại Hội nghị lần thứ 18, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã dành nhiều thời gian hơn cho thảo luận, tham gia ý kiến vào phương hướng nhiệm vụ trọng tâm cho năm 2015, phân tích kỹ những đặc điểm nổi bật, làm rõ những kết quả đạt được, những hạn chế, yếu kém đang tồn tại, đồng thời đề xuất phương hướng, giải pháp thực hiện...

Theo đó, trong năm 2015, toàn tỉnh phấu đấu duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế cao và bền vững (trên 13%); tiếp tục ưu tiên đầu tư phát triển nhanh 3 vùng kinh tế động lực và trung tâm hành chính huyện mới Ia H’Drai; tiếp tục thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, tìm đầu ra cho sản phẩm và mở rộng thị trường tiêu thụ; chỉ đạo khai thác có hiệu quả các nguồn thu trên địa bàn; tăng cường công tác quản lý Nhà nước về tài nguyên khoáng sản, bảo vệ môi trường; triển khai hiệu quả chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới; triển khai tốt các chương trình, kế hoạch phát triển văn hóa –xã hội, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào đời sống và sản xuất; đẩy mạnh hoạt động đối ngoại và giữ vững QP-AN…

Tất cả các ý kiến tại phiên thảo luận đều thống nhất rằng, năm 2015 cần nỗ lực tăng tốc hoàn thành các chỉ tiêu, lấy đó làm nền tảng để thực hiện thắng lợi các mục tiêu toàn nhiệm kỳ. Với ý nghĩa quan trọng ấy, ngay từ đầu năm 2015, các cấp, các ngành cần nỗ lực hơn nữa, tập trung mọi nguồn lực để tiếp tục thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH đã đề ra, quyết tâm thực hiện ở mức cao nhất; đặc biệt chú trọng ổn định và bình ổn giá cả thị trường trong dịp Tết Nguyên đán. Tăng cường thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí trong đầu tư và chi tiêu công. Tiếp tục phát huy các nguồn lực cho đầu tư phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới; đồng thời thực hiện tốt các chính sách đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn…

Tú Quyên

  • Đồng chí Hà Ban- Bí thư Tỉnh ủy chỉ đạo: Các cấp, các ngành phải tập trung cao độ để hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2015, xem đây là công việc trọng tâm, thiết thực, hiệu quả nhất để lập thành tích chào mừng đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ XV Đảng bộ tỉnh và chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.

 

Chuyên mục khác