Luôn là chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng - văn hóa

21/06/2020 06:04

Cách đây 95 năm (ngày 21/6/1925), tờ báo cách mạng đầu tiên do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập mang tên Thanh niên chính thức xuất bản số đầu tiên. Đây là mốc son đánh dấu sự ra đời của báo chí cách mạng Việt Nam. Và cũng từ đó đến nay, dưới sự lãnh đạo của Đảng, báo chí cách mạng Việt Nam không ngừng phát triển, có những đóng góp to lớn, trở thành lực lượng nòng cốt, vũ khí sắc bén của Đảng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Trong thời kỳ đất nước chuyển mình vươn lên phát triển về mọi mặt, hội nhập sâu vào kinh tế khu vực và thế giới, báo chí cách mạng Việt Nam có điều kiện dấn thân mạnh trên mặt trận tư tưởng - văn hóa. Đặc biệt, trong tình hình mới hiện nay, báo chí cách mạng đóng góp quan trọng trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, bảo vệ lợi ích quốc gia và lợi ích của dân tộc, quyền lợi ích hợp pháp của nhân dân và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Thông qua hoạt động, báo chí cách mạng Việt Nam thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền, kịp thời định hướng dư luận, đưa đầy đủ những thông tin về các chủ trương, quyết sách của Đảng và Nhà nước về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội;  tình hình trong nước và quốc tế; phản ánh mọi mặt đời sống xã hội; phát huy những giá trị tốt đẹp, nhân tố mới, mô hình hiệu quả, cách làm hay; biểu dương gương người tốt, việc tốt...

Trong tình hình hiện nay, khi Đảng, Nhà nước và nhân dân cùng chung sức, đồng lòng xây dựng và phát triển đất nước, có không ít thế lực thù địch cay cú trước những thành tựu mà nhân dân ta đạt được, không ngừng chống phá điên cuồng, báo chí cách mạng lại trở thành người lính xung kích, phản bác những luận điệu phản động, xuyên tạc, sai trái, tiêu cực. Đồng thời còn góp phần tích cực đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; bảo vệ chủ quyền quốc gia; tuyên truyền đối ngoại; đấu tranh và phê phán những biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống. Qua đó, báo chí góp phần tạo sự đồng thuận trong Đảng, hệ thống chính trị và mọi tầng lớp nhân dân để xây dựng xã hội ngày càng tốt đẹp hơn.

Đối với đội ngũ báo chí cách mạng tỉnh nhà, trong những năm gần đây, Tỉnh ủy, UBND tỉnh luôn chú trọng xây dựng đội ngũ những người làm báo có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức nghề nghiệp trong sáng, tinh thông nghiệp vụ, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ đổi mới.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang phát biểu chúc mừng cán bộ, viên chức Báo Kon Tum. Ảnh: Mai Trâm

 

Báo chí tỉnh nhà chính là công cụ đắc lực đưa những chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, của địa phương đến với nhiều tầng lớp nhân dân trên địa bàn nhằm cổ vũ, động viên, góp phần làm cho chủ trương, nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống.

Thời gian gần đây, báo chí trong tỉnh bám sát định hướng tuyên truyền, có nhiều tin, bài phản ánh đậm nét các hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền; tuyên truyền công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp; những nỗ lực trong công tác phòng, chống dịch bệnh, đặc biệt là dịch bệnh Covid-19, việc triển khai gói hỗ trợ 62.000 tỷ đồng của Chính phủ; công tác xây dựng nông thôn mới, những thành tựu, hoạt động của địa phương, góp phần vào sự ổn định chính trị, xây dựng an ninh, quốc phòng, phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao dân trí, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hoá lành mạnh của nhân dân, bảo vệ và phát huy truyền thống tốt đẹp của các dân tộc trong tỉnh, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc...

Thông qua các loại hình, báo chí trong tỉnh góp phần quan trọng vào thu hút nhiều nhà đầu tư vào các dự án trọng điểm của tỉnh; góp phần quảng bá hình ảnh về vùng đất và con người Kon Tum đến với bạn bè trong nước và quốc tế. Bên cạnh đó, báo chí tỉnh nhà chú trọng tuyên truyền các hoạt động chào mừng những ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị, văn hóa của đất nước, của tỉnh, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, truyền thống cách mạng cho cán bộ, đảng viên và  các tầng lớp nhân dân trên địa bàn.

Báo chí tỉnh nhà đã và đang tập trung tuyên truyền đậm nét về các nội dung, kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, về công tác xây dựng Đảng; phát hiện, biểu dương những nhân tố mới, gương người tốt, việc tốt, những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến; nhân rộng các phong trào thi đua yêu nước gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, từ đó làm lan tỏa những giá trị tốt đẹp, tạo niềm tin, sự phấn khởi, lạc quan trong xã hội, tạo động lực tinh thần thúc đẩy công cuộc xây dựng, bảo vệ đất nước ngày càng tốt đẹp hơn.

Ngoài ra, báo chí ở tỉnh còn tham gia tích cực vào cuộc đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các tệ nạn xã hội; đấu tranh phản bác các quan điểm, thông tin sai trái… để bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền, bảo vệ cuộc sống yên bình của nhân dân.

Nói đến báo chí cách mạng tỉnh nhà, chúng ta không thể không nói đến đội ngũ những người làm báo, họ chính là những người trực tiếp dùng ngòi bút sắc bén của mình để thể hiện vai trò của người chiến sĩ xung kích trên mặt trận tư tưởng – văn hóa.

Trong hành trình đổi mới và vươn lên đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi của xã hội, đội ngũ làm báo ở tỉnh không ngừng được bồi dưỡng, rèn luyện trình độ chính trị, đạo đức báo chí và chuyên môn nghiệp vụ. Để có được những thông tin chất lượng, phản ánh đúng sự thật, đội ngũ những người làm báo của tỉnh luôn tìm tòi, sáng tạo, bám sát cuộc sống để có những tác phẩm báo chí chạm đến trái tim độc giả. Đồng thời, những người làm báo cũng luôn trau dồi kiến thức, bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức nghề nghiệp trong sáng, tinh thông nghiệp vụ, đáp ứng được nhiệm vụ trong thời kỳ đổi mới; luôn vượt qua mọi khó khăn để phản ánh kịp thời những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân tới Đảng, chính quyền các cấp. Nhiều nhà báo bằng tâm huyết với nghề, có nhiều sản phẩm báo chí có chất lượng, mang đến cho độc giả, dư luận có cái nhìn đa chiều về cuộc sống.

Với bản lĩnh chính trị và tính chuyên nghiệp của đội ngũ người làm báo, hiện nay, các cơ quan báo chí trong tỉnh phát triển đa dạng, phong phú các loại hình báo chí truyền thống và hiện đại như báo in, báo nói, báo hình, báo điện tử… Với sự phát triển và thông qua những gì đã thể hiện, báo chí ở tỉnh luôn là chiến sĩ xung kích trên mặt trận tư tưởng - văn hóa ở địa phương.

Dương Đức Nhuận

Chuyên mục khác