“Lá chắn thép” thế trận an ninh nhân dân

16/08/2021 06:04

Mỗi người dân là “tai mắt” của lực lượng Công an, là bức tường lũy kiên cố của thế trận lòng dân, là “lá chắn thép” của thế trận an ninh nhân dân ở cơ sở.

Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân và trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, trong đó lực lượng Công an là nòng cốt. Bởi vậy, việc xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ luôn được các cấp ủy, chính quyền địa phương và lực lượng Công an các cấp ở tỉnh chú trọng.

Hàng năm, cấp ủy, chính quyền, Ban Chỉ đạo phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ các cấp, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị đã gắn việc thực hiện xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và tổ chức “Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” với thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị mình, đồng thời chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện phong trào đến tận cơ sở. Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ thật sự trở thành “lá chắn thép” của thế trận an ninh nhân dân trong bảo đảm an ninh chính trị và giữ vững trật tự an toàn xã hội ở cơ sở.

Trong quá trình thực hiện phong trào, lực lượng Công an xã trong toàn tỉnh vừa làm tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy và chính quyền địa phương trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, vừa là lực lượng nòng cốt trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự ở cơ sở. Đồng thời, lực lượng Công an xã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, tạo được niềm tin, sự đồng thuận, ủng hộ cao của quần chúng nhân dân. Theo đó, huy động được đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia và đưa phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ở các địa phương ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả.

Quang cảnh một buổi phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ở xã Đăk Tơ Lung, huyện Kon Rẫy. Ảnh: D.Đ.N

 

Nét nổi bật được thể hiện qua việc thực hiện phong trào là vận động nhân dân tham gia tố giác, tấn công trấn áp tội phạm, vận động đối tượng phạm tội, đối tượng truy nã ra tự thú, khai báo; tham gia quản lý, giáo dục, cảm hóa, giúp đỡ người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư; “tự quản, tự phòng, tự bảo vệ” giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở…

Trong giai đoạn 2016-2021, quần chúng nhân dân ở cơ sở cung cấp cho lực lượng Công an hàng nghìn tin báo về tội phạm và vi phạm pháp luật, trong đó có hàng trăm tin báo có giá trị, giúp lực lượng Công an củng cố các chứng cứ để đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật; vận động, giáo dục, cảm hóa hàng chục người lầm lỗi tại cộng đồng cùng tiến bộ và hàng chục người đã thi hành án xong tái hòa nhập cộng đồng… Cũng nhờ quần chúng nhân dân tích cực, tham gia, hưởng ứng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ mà lực lượng Công an đã vận động nhân dân giao nộp hàng trăm vũ khí quân dụng, tự chế, vật liệu nổ các loại còn sót lại trong nhân dân, góp phần làm “trong sạch” địa bàn…

Đặc biệt, năm 2013, Ban Thường trực  Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Công an tỉnh ký kết Chương trình phối hợp về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới” nhằm tiếp tục phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc và hệ thống chính trị trong thực hiện phong trào quần chúng bảo vệ ANTQ. Từ đó đến nay, Chương trình phối hợp liên tục được duy trì và phát triển. Thông qua đó, xuất hiện nhiều gương điển hình tiên tiến, lựa chọn ra nhiều mô hình để nhân rộng theo từng vùng, từng lĩnh vực, phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, được nhân dân hết lòng ủng hộ và tích cực tham gia.

Nhờ thực hiện tốt Chương trình phối hợp, hiện nay, các mô hình, gương điển hình trên địa bàn toàn tỉnh đang tiếp tục được củng cố và duy trì với 2.150 mô hình tự quản về an ninh trật tự; trong đó có 1.714 mô hình tổ an ninh nhân dân, 206 mô hình tổ hòa giải, 132 mô hình tổ bảo vệ dân phố, 53 tổ tự quản về an ninh trật tự, và 45 mô hình khác... trở thành một “lá chắn thép” bảo đảm an ninh chính trị và giữ vững trật tự an toàn xã hội tại địa bàn cơ sở.

Các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ đã có những đóng góp tích cực, củng cố sức mạnh toàn dân ở cơ sở, vận động nhân dân tham gia bảo vệ an ninh trật tự, thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về dân tộc, tôn giáo; chủ động phát hiện, ngăn chặn, bóc gỡ, vô hiệu hóa hoạt động của các thế lực thù địch, các loại tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật; phòng, chống kích động biểu tình, khiếu kiện đông người trái pháp luật, giữ vững an ninh trật tự ở địa phương; góp phần xây dựng thôn, làng no, đủ, vững mạnh, an toàn theo chủ trương, quan điểm của Đảng, Nhà nước và địa phương.

Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ không những góp phần giữ vững an ninh trật tự ở địa phương mà còn gắn kết với các phong trào thi đua, các cuộc vận động khác của Đảng, Nhà nước, của các ban, ngành, đoàn thể, địa phương, đơn vị. Điển hình là các phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; “Dân vận khéo”; “Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở”… Đặc biệt, thông qua các phong trào này đã cụ thể hóa nội dung cuộc vận động nhân dân tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở các địa bàn giáp ranh, xây dựng khu dân cư xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường an toàn về an ninh trật tự, không có tội phạm, tệ nạn xã hội…

Nhờ đó, các lực lượng chức năng chủ động nắm tình hình, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; tập hợp, vận động những người cao tuổi, người có uy tín tiêu biểu trong các dân tộc, chức sắc tôn giáo tham gia vào công tác Mặt trận và các tổ chức quần chúng làm công tác bảo vệ an ninh trật tự; động viên, khơi dậy truyền thống cách mạng, vận động quần chúng tham gia các hoạt động nâng cao dân trí, phát triển sản xuất, cải thiện dân sinh, nâng cao cảnh giác, tích cực tham gia đấu tranh với hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động và các loại tội phạm khác.

Có thể khẳng định, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong những năm qua trên địa bàn tỉnh được quần chúng nhân dân tích cực hưởng ứng, góp phần nâng cao ý thức cảnh giác cách mạng bảo vệ ANTQ, bảo vệ sự bình yên ở khu dân cư. Qua phong trào này, mỗi người dân đều có thể trở thành “tai mắt” của lực lượng Công an. Chính họ đã trở thành “lá chắn thép” trong thế trận an ninh nhân dân, góp phần đảm bảo an ninh chính trị và giữ vững trật tự an toàn xã hội ở cơ sở.

Dương Đức Nhuận

Chuyên mục khác