Kiên định “mục tiêu kép”

12/07/2021 06:01

Trong chặng đường 6 tháng đầu năm 2021 đã qua, dù gặp nhiều khó khăn, đặc biệt do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, song với sự nỗ lực, quyết tâm vào cuộc của cả hệ thống chính trị, tỉnh ta đã thực hiện được “nhiệm vụ kép”. Đây là nền tảng quan trọng, động lực để chúng ta tiếp tục kiên trì mục tiêu, phấn đấu hoàn thành thắng lợi kế hoạch của cả năm 2021.

Tại Kỳ họp thứ Nhất, HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026, sau khi xem xét, đánh giá toàn diện, nghiên cứu kỹ lưỡng số liệu báo cáo tình hình kinh tế - xã hội của UBND tỉnh, các đại biểu đều thống nhất tán thành trong 6 tháng đầu năm 2021, mặc dù dịch bệnh Covid-19 trong cả nước tiếp tục diễn biến phức tạp, ảnh hướng lớn đến mọi mặt của đời sống kinh tế xã hội, nhất là các hoạt động sản xuất – kinh doanh, thế nhưng, với sự chủ động, nỗ lực, tỉnh ta vẫn đạt được những kết quả quan trọng. Tỉnh ta đã hoàn thành “mục tiêu kép” là vừa phòng, chống dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế - xã hội.

Kết quả này đã được chứng minh bằng những con số thống kê hết sức ấn tượng. Đó là, sản phẩm trên địa bàn (GRDP) 6 tháng đầu năm 2021 (theo giá so sánh 2010) ước đạt 6.693 tỷ đồng, tăng 6,79% so với cùng kỳ năm trước. Tổng giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 3.375 tỷ đồng, tăng 12,31%; tổng mức lưu chuyển hàng hoá bán lẻ và doanh thu dịch vụ trên thị trường đạt 13.260 tỷ đồng, tăng 41,94%; kim ngạch xuất khẩu hàng hoá đạt 109,3 triệu USD, tăng 81,86% so với cùng kỳ cùng kỳ năm 2020. Thu ngân sách Nhà nước 6 tháng đầu năm ước đạt khoảng 1.483 tỷ đồng, bằng 115,3% cùng kỳ năm trước..

Lĩnh vực văn hóa -xã hội cũng có chuyển biến tích cực: An sinh xã hội và giảm nghèo được triển khai đầy đủ, kịp thời; chất lượng giáo dục được nâng lên. Công tác phòng, chống dịch Covid-19 được triển khai quyết liệt và hiệu quả. Cải cách thủ tục hành chính được thực hiện mạnh mẽ; quốc phòng, an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo…

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết của Kỳ họp. Ảnh: T.H 

 

Thành quả đó chính là sự linh hoạt, chủ động trong chỉ đạo, điều hành quyết liệt của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh và UBND tỉnh cùng với sự nỗ lực vượt bậc, tinh thần trách nhiệm cao, sự đoàn kết thống nhất của các cấp, các ngành, doanh nghiệp và toàn dân trên địa bàn tỉnh. Các giải pháp phát triển kinh tế -xã hội được triển khai đồng bộ, hiệu quả cùng với việc tận dụng tốt những thời cơ, thuận lợi để bứt phá. Những điều này đã tạo nên sức mạnh tổng hợp để chúng ta vượt qua khó khăn, thử thách, tạo nên những dấu ấn rõ nét trên các lĩnh vực. Qua đó, góp phần tăng cường, củng cố niềm tin của nhân dân vào các cấp ủy đảng, chính quyền.

Thế nhưng, không chủ quan, thỏa mãn với những thắng lợi đã đạt được, với tinh thần cầu thị, các cấp, các ngành đã thẳng thắn nhìn nhận và chỉ ra những hạn chế, yếu kếm còn tồn tại trong 6 tháng qua. Đó là, tăng trưởng kinh tế chưa đạt,  việc thực hiện các chỉ tiêu về trồng mới rừng, cây mắc ca, sâm Ngọc Linh và các loại dược liệu khác chưa đạt kế hoạch đề ra; tiến độ giải ngân vốn đầu tư công còn chậm. Công tác đấu tranh với các loại tội phạm có lúc, có nơi chưa hiệu quả; tình trạng vi phạm Luật Lâm nghiệp còn diễn biến phức tạp. Việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính có nơi chưa nghiêm... Trên cơ sở đó, các cấp, các ngành, địa phương rút kinh nghiệm, điều chỉnh và đưa ra những chỉ đạo, định hướng cho phù hợp với tình hình thực tiễn nhằm đảm bảo thực hiện tốt hơn nữa kế hoạch trong 6 tháng cuối năm 2021.

Theo nhận định, tình hình 6 tháng cuối năm 2021 vẫn còn rất nhiều khó khăn, thách thức khi dịch bệnh Covid-19 trong nước vẫn đang diễn biến phức tạp, khó lường và thiên tai, dịch bệnh luôn tiềm ẩn nhiều nguy cơ rủi ro... Thế nhưng, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, kế thừa những kết quả đã đạt được trong nửa đầu năm 2021, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh nhất quán quan điểm là kiên định định hướng, thực hiện thành công “mục tiêu kép” là vừa phòng, chống dịch Covid-19, vừa thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Chủ trương, quyết tâm đó được cụ thể hóa trong Nghị quyết HĐND tỉnh về nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế -xã hội 6 tháng cuối năm 2021 vừa được HĐND tỉnh thông qua tại Kỳ họp thứ Nhất, nhiệm kỳ 2021-2026. Theo đó mục tiêu tổng quát là tiếp tục huy động, khai thác, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, tiềm năng, lợi thế của tỉnh; phục hồi sản xuất kinh doanh và tăng trưởng kinh tế. Cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh. Tập trung phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, phát triển dược liệu. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình, dự án quan trọng. Đầu tư hạ tầng đô thị, phát triển các loại hình du lịch. Đảm bảo an sinh xã hội và phúc lợi xã hội. Đảm bảo quốc phòng, an ninh, tăng cường đối ngoại.

Trong đó, những chỉ tiêu trọng tâm được tỉnh ta chú trọng là tốc độ tăng trưởng GRDP của tỉnh tăng thêm khoảng 12%; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 2.017 tỷ đồng. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội từ 11.420 tỷ đồng trở lên; thành lập mới 225 doanh nghiệp. Thực hiện đảm bảo trồng mới 1.100 ha cây ăn quả, 324 ha cây mắc ca và 387 ha sâm Ngọc Linh; các cây dược liệu khác là 1.185 ha. Toàn tỉnh phấn đấu có thêm 7 xã đạt chuẩn nông thôn mới...

Bên cạnh đó, tỉnh ta tiếp tục giữ vững quan điểm “chống dịch như chống giặc”, kiểm soát tốt tình hình, quyết tâm không để dịch bệnh lây lan vào địa bàn nhằm bảo vệ sức khỏe nhân dân và những thành quả phát triển kinh tế - xã hội...

Vẫn biết, chặng đường phía trước là vô cùng gian nan và nhiều thử thách, nhưng thực tiễn đã chứng minh rằng càng khó khăn càng khẳng định bản lĩnh của hệ thống chính trị. Với những quyết sách đúng đắn, sự điều hành linh hoạt, kịp thời, giải pháp phù hợp cùng với sự quyết tâm, đồng lòng của cả hệ thống chính trị và người dân, chắc chắn tỉnh ta sẽ hoàn thành nhiệm vụ “mục tiêu kép”.

Thiên Hương

Chuyên mục khác