Khơi dậy khát vọng trẻ

28/03/2017 08:15

Thời điểm này, các cấp bộ Đoàn trên địa bàn tỉnh đang tập trung cho đại hội Đoàn cấp cơ sở, hướng tới Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XIV. Đây là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng của tuổi trẻ và gắn vào đó là bao niềm tin, kỳ vọng để mỗi tổ chức Đoàn, mỗi đoàn viên thanh niên ngày càng nêu cao vai trò, nhiệt huyết tuổi trẻ, kế thừa và phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang, xung kích làm nên những thành tựu mới, chiến công mới trong xây dựng, bảo vệ và phát triển tỉnh nhà, đất nước.

Không tin yêu, kỳ vọng sao được vì trong nhiều năm qua, các cấp bộ Đoàn, các đoàn viên thanh niên trên địa bàn tỉnh đã để lại dấu ấn, sự cảm phục trước khả năng cống hiến khi nhiều con suối có thêm những cây cầu mới, nhiều đoạn đường được làm mới và tu sửa, thêm những hộ gia đình khó khăn có ngôi nhà mới ấm cúng và bền vững hơn...

Cùng với đó là việc tổ chức các sân chơi, mở các lớp tập huấn khoa học kỹ thuật, tín chấp các nguồn vốn…, tổ chức Đoàn đã tạo cơ hội lớn để tuổi trẻ được cống hiến, thể hiện và đóng góp một phần sức lực, trí tuệ trong việc tham gia phát triển kinh tế, xã hội cho địa phương.

Cũng chính không khí thi đua sôi nổi của các hoạt động Đoàn đã tạo dấu ấn trong xã hội, tạo “cú hích” cho mỗi bạn trẻ thấy rõ hơn trách nhiệm của mình và là thực tiễn sinh động để bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, lòng yêu nước cho thanh, thiếu nhi với quê hương, đất nước…

Nhưng, không vì những gì đã đạt được mà mỗi tổ chức cơ sở đoàn, mỗi đoàn viên thanh niên bằng lòng. Trong bối cảnh hiện nay, tình hình mới, thời cơ mới, thách thức mới đang đặt ra những yêu cầu mới, nhiệm vụ mới, đòi hỏi tổ chức Đoàn phải không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động.

Không phải ngẫu nhiên mà các yêu cầu đó được đặt ra. Sức sống của tổ chức Đoàn nằm ở mối quan hệ mật thiết, gắn bó với thanh niên. Để có vị trí xứng đáng trong lòng thanh niên, Đoàn phải thực sự quan tâm hỗ trợ, khơi dậy khả năng vốn có của thanh niên trong giải quyết các nhu cầu, lợi ích chính đáng và hợp pháp. Nói cách khác, tổ chức Đoàn phải thực sự là nơi hội tụ, là điểm đến của khát vọng tuổi trẻ.

Cùng với đó là thực tế trong quá trình hoạt động, các cấp bộ Đoàn cũng đã thẳng thắn chỉ ra, việc chậm đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Đoàn ở cơ sở nhiều nơi dẫn đến những hạn chế: hình thức, đơn điệu, hành chính hóa… nên chưa đủ sức thu hút và tác động sâu sắc đến đông đảo đoàn viên  thanh niên. Một số phong trào hành động của tuổi trẻ thường có “phát” mà không có “động”. Vẫn còn những công trình, những phần việc thanh niên mang tính hình thức, dàn trải, thiếu đi sự chăm lo, duy trì sau khi được công nhận, được gắn biển; vẫn có những hoạt động mang tính bề nổi, lãng phí khi chưa gắn với nhu cầu thiết thân… nên dễ bị “chìm” xuống, “lắng” xuống ngay khi vừa kết thúc… 

Mỗi tổ chức cơ sở đoàn phải làm sao để các phong trào hành động cách mạng của tuổi trẻ thiết thực, hiệu quả và lan tỏa, đóng góp được nhiều hơn nữa vào công cuộc xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước? Mỗi tổ chức cơ sở đoàn phải làm sao để đồng hành cùng thanh niên trên đường lập thân lập nghiệp, chăm lo những nhu cầu, lợi ích chính đáng, thiết thân của thanh niên? Đoàn cơ sở phải làm sao để xóa bỏ sự đơn điệu, hành chính hóa, hình thức… - những hạn chế đã được các cấp bộ Đoàn chỉ ra bấy lây nay? Đoàn cơ sở phải làm sao để đóng vai trò trung tâm hội tụ những tập thể, cá nhân có sáng kiến, mô hình hay cho thanh niên? Và Đoàn cơ sở cũng phải làm sao trở thành người bạn thiết thân, địa chỉ tin cậy để đoàn viên thanh niên tìm đến khi gặp khó khăn hoặc cần tư vấn?...

Hàng loạt những câu hỏi, những trăn trở đó ngay tại đại hội lần này rất cần các tổ chức Đoàn cơ sở quan tâm, đề ra được chương trình hành động và khả năng thực hiện với các giải pháp cụ thể.

Nói cách khác, trong số 337/442 tổ chức cơ sở đoàn trên địa bàn tỉnh chưa tổ chức đại hội sẽ cần lắm sự đóng góp tâm huyết của các cấp, các ngành, của các cựu cán bộ Đoàn và ý chí, nguyện vọng, nhu cầu, tình cảm của đoàn viên thanh niên vào dự thảo văn kiện đại hội để đề ra chương trình hành động cho 5 năm tới một cách thiết thực.

Vấn đề còn lại là sau đại hội, mỗi tổ chức cơ sở đoàn, mỗi đoàn viên thanh niên phải quyết tâm, nỗ lực tổ chức thực hiện nghị quyết đại hội của mình thật sự có hiệu quả, nói đi đôi với làm, biến nghị quyết thành hiện thực sinh động, khơi dậy tiềm năng, khát vọng, sức sáng tạo của tuổi trẻ.

Nguyên Phúc

Chuyên mục khác