Kết tinh sức mạnh từ phong trào thi đua

10/06/2021 06:05

Cách đây 73 năm (ngày 11/6/1948), Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc. Trong lời thi đua kêu gọi Người viết: “Mỗi người dân Việt Nam, bất kỳ già, trẻ, trai, gái; bất kỳ giàu, nghèo, lớn, nhỏ, đều cần phải trở nên một chiến sĩ tranh đấu trên mặt trận: quân sự, kinh tế, chính trị, văn hóa” và Người cũng kêu gọi toàn thể người dân Việt Nam, cán bộ, chiến sĩ các lực lượng vũ trang phải “Làm cho mau, làm cho tốt, làm cho nhiều”.

Lời kêu gọi thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đến nay vẫn còn nguyên giá trị lịch sử, bởi từ ngày đó đến nay, không ngày nào người dân Việt Nam không ngừng thi đua yêu nước.

Phong trào thi đua yêu nước đó được bắt đầu ngay khi lời kêu gọi được phát đi. Từ những ngày thi đua diệt giặc dốt, diệt giặc đói, diệt giặc ngoại xâm, cho đến thi đua khôi phục kinh tế-xã hội ở miền Bắc và thi đua “thóc không thiếu một hạt, quân không thiếu một người” để chi viện cho chiến trường miền Nam. Phong trào thi đua yêu nước cũng làm tăng thêm sức mạnh để rồi dưới sự lãnh đạo của Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã đánh thắng giặc Mỹ, thống nhất đất nước, tiến hành thi đua kiến thiết nước nhà, thực hiện công cuộc đổi mới kinh tế và đưa đất nước tiến lên trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa với mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Cơ đồ ấy, tiềm lực ấy cũng như vị thế, uy tín của đất nước ta có được như ngày hôm nay, được bạn bè khắp năm châu hết lòng ghi nhận, ngưỡng mộ và ủng hộ, chính là kết tinh sức mạnh của nhiều phong trào thi đua của mọi tầng lớp nhân dân, chiến sĩ lực lượng vũ trang trong cả nước với những cống hiến, hy sinh thầm lặng của mỗi con người cụ thể ở tất cả mọi cấp, mọi ngành, mọi giai tầng của xã hội.

Đồn Biên phòng Sa Loong và UBND xã Sa Loong (huyện Ngọc Hồi) phát động phong trào phối hợp phòng chống Covid-19. Ảnh: D.Đ.N

 

Là một tỉnh miền núi nghèo, kể từ khi thành lập lại, tỉnh Kon Tum đã đối diện với bao khó khăn chồng chất về kinh tế, văn hóa, xã hội… hầu như phải bắt tay xây dựng tất cả ngay từ đầu. Nhưng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy, chính quyền các cấp cùng với sự đồng tình, tinh thần không chịu khuất phục, hưởng ứng mạnh mẽ của mọi tầng lớp nhân dân, chiến sĩ lực lượng vũ trang, phong trào thi đua yêu nước ở tỉnh ta được dấy lên mạnh mẽ, có sức lan tỏa đã phát huy được tiềm năng và lợi thế của tỉnh, tạo được nhiều nguồn lực để phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xây dựng tỉnh có một diện mạo mới, xứng tầm với nhiều địa phương khác trong cả nước.

Phong trào thi đua yêu nước ở tỉnh ta diễn ra thường xuyên, liên tục, ở mỗi giai đoạn, thời kỳ khác nhau... kết tinh sức mạnh đoàn kết của mọi tầng lớp nhân dân trong tỉnh, chung sức đưa kinh tế tỉnh nhà ngày càng vươn xa hơn, lên một tầm cao mới.

Đặc biệt trong giai đoạn 2015-2020, phong trào thi đua yêu nước ở tỉnh ta đã được dấy lên trên một tầm cao mới với hàng trăm phong trào thi đua ở mỗi cơ quan, đơn vị, mỗi cấp, mỗi ngành, mỗi địa phương, lực lượng vũ trang với quyết tâm cao nhất tập trung thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội hằng năm mà Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ tỉnh đã đề ra.

Trong vô vàn phong trào thi đua đó, tiêu biểu có các phong trào thi đua được phát động gắn với những chủ đề được xem là trọng tâm, xuyên suốt, liên tục như “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” với khẩu hiệu thi đua “Đồng thuận cao, thi đua giỏi, về đích sớm”; “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”; “Sản xuất, kinh doanh giỏi”; “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”; “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, làm giàu chính đáng, đoàn kết giúp nhau vượt khó, xóa đói giảm nghèo”; “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; “Dân vận khéo”; “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”; “Phân công đảng viên đồn biên phòng phụ trách hộ gia đình”, “Cán bộ, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp người DTTS kết nghĩa giúp hộ người DTTS nghèo, có hoàn cảnh khó khăn trên khu vực biên giới”; thi đua thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2011-2020 trên địa bàn tỉnh… góp phần xây dựng tỉnh ổn định, phát triển bền vững và cùng cả nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng.

Qua các phong trào thi đua yêu nước trong thời gian qua, kinh tế tỉnh nhà đã có những bứt phá vượt trội, bằng chứng là tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh đến cuối năm 2020 đạt khoảng 25.851 tỷ đồng, tăng 75% so với năm 2015. Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) của tỉnh hằng năm khá cao, bình quân giai đoạn 2016-2020 tăng khoảng 9,13%/năm, đạt mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Kon Tum lần thứ XV đề ra. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng dần tỷ trọng các lĩnh vực công nghiệp - xây dựng và thương mại - dịch vụ; GRDP bình quân đầu người tăng từ 1.406 USD năm 2015 lên 2.025 USD (khoảng 46,57 triệu đồng) vào cuối năm 2020 (tăng 45%), thu ngân sách nhà nước năm 2020 ước đạt 3.505 tỷ đồng, bình quân giai đoạn 2016-2020 tăng 11,49%/năm…

Mới đây, các phong trào thi đua yêu nước đã được dấy lên cao điểm, sôi nổi thi đua lập thành tích tổ chức thành công Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 được mọi tầng lớp nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức và chiến sĩ lực lượng vũ trang trong toàn tỉnh hưởng ứng, góp phần nâng cao nhận thức về quyền, nghĩa vụ của công dân trong việc lựa chọn đại biểu có đức, có tài đại diện cho ý chí, nguyện vọng của người dân và Cuộc bầu cử thành công tốt đẹp.

Trên mặt trận phòng, chống dịch Covid-19, những chiến sĩ y tế, biên phòng, công an, quân đội… trên tuyến đầu chống dịch, bất kể ngày hay đêm đã thi đua làm việc với tinh thần trách nhiệm cao nhất, hiệu quả nhất nhằm kịp thời phát hiện và ngăn chặn, quyết không để dịch bệnh lây lan trên địa bàn… Những con người ấy đã góp nên sức mạnh tập thể, cùng với cả hệ thống chính trị trong tỉnh thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kép: vừa phát triển kinh tế-xã hội, vừa phòng, chống dịch bệnh, góp phần thực hiện có hiệu quả mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đã đề ra.

Bác Hồ kính yêu của chúng ta đã đi xa, nhưng lời kêu gọi thi đua của Bác vẫn còn nguyên giá trị và tính hiệu triệu. Kế thừa tư tưởng của người, cùng với việc thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước của Nhà nước, bộ, ban, ngành, địa phương phát động, mỗi một người trong chúng ta cần nêu cao tinh thần, trách nhiệm hơn với chính mình trong mỗi công việc mà mình đảm nhiệm sẽ kết tinh thành sức mạnh, góp phần vào công cuộc xây dựng và phát triển tỉnh ngày càng giàu mạnh, đất nước nước ngày càng phồn vinh.

Dương Đức Nhuận

Chuyên mục khác