Giữ vững phên giậu Tổ quốc

03/03/2024 13:49

Trong những năm qua, cùng với lực lượng Biên phòng của cả nước, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh xây dựng nền biên phòng toàn dân, thế trận biên phòng toàn dân trong thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc, góp phần bảo vệ và giữ vững phên giậu Tổ quốc thân yêu.

Cách đây 65 năm, thực hiện chủ trương của Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 3/3/1959, Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định số 100/TTg thành lập lực lượng Công an nhân dân vũ trang, nay là BĐBP. Từ đó, ngày 3/3 hằng năm trở thành ngày truyền thống của lực lượng BĐBP.

Ngày 22/2/1989, Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) ban hành Quyết định số 16/HĐBT về tổ chức Ngày Biên phòng toàn dân trong cả nước. Tại Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XI, ngày 17/6/2003 đã thông qua Luật Biên giới quốc gia, trong đó xác định ngày 3/3 hằng năm là Ngày Biên phòng toàn dân.

BĐBP phối hợp với các lực lượng tuần tra bảo vệ cột mốc. Ảnh: D.Đ.N

 

Đây là một chủ trương lớn, quan trọng của Đảng, Nhà nước, thể chế hoá cuộc vận động toàn dân tham gia xây dựng và bảo vệ biên giới quốc gia, đánh dấu bước chuyển biến mới về lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức bảo vệ biên giới quốc gia; khẳng định rõ vai trò chuyên trách của BĐBP trong công tác quản lý, bảo vệ biên giới, mở ra giai đoạn mới, nâng cao ý thức trách nhiệm của cộng đồng, tạo nên động lực mạnh mẽ của toàn dân, toàn quân, của cả hệ thống chính trị vào công cuộc xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.

Cùng với sự lớn mạnh của lực lượng BĐBP, suốt chặng đường 65 năm qua, lực lượng BĐBP tỉnh không ngừng xây dựng và trưởng thành, thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới và xây dựng nền biên phòng toàn dân ở vùng biên cương ngày càng vững chãi.

Trong suốt chặng đường dài với tinh thần “Đồn là nhà, biên giới là quê hương; đồng bào các dân tộc biên giới là anh em ruột thịt”, lực lượng BĐBP tỉnh đã  phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền các xã biên giới, các ban, ngành, đoàn thể tích cực tham gia thực hiện nhiều chủ trương, chính sách về đầu tư phát triển kinh tế, xã hội, góp phần nâng cao đời sống nhân dân, nâng cao mức sinh hoạt, hưởng thụ văn hóa của nhân dân các dân tộc trên tuyến biên giới, từng bước đẩy lùi các tệ nạn mê tín, dị đoan, các hủ tục; tăng cường củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Hình ảnh “Người thầy thuốc quân hàm xanh”, “Thầy giáo quân hàm xanh” đi khắp các thôn, làng trên miền biên giới. Ngoài việc tích cực khám, chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí, chăm sóc sức khỏe cho nhân, các chiến sĩ BĐBP còn mở nhiều lớp học xóa mù chữ, vì vậy, tỷ lệ người mù chữ ngày càng giảm dần, các xã biên giới đều đạt chuẩn quốc gia về xóa mù chữ và phổ cập giáo dục tiểu học.

Bộ đội biên phòng và các đơn vị liên quan tặng quà cho hộ nghèo. Ảnh: DĐN

 

Tiếp tục duy trì thực hiện các mô hình, công trình, phần việc giúp dân phát triển kinh tế, xã hội, BĐBP tỉnh điều động nhiều sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp tăng cường cho 13/13 xã biên giới; phối hợp với Tỉnh đoàn nhân rộng mô hình cán bộ Đồn Biên phòng kiêm nhiệm chức danh Phó Bí thư Đoàn xã biên giới, hiện nay có 12 đồng chí cán bộ Đoàn Đồn Biên phòng giữ chức Phó Bí thư Đoàn 12 xã biên giới; phân công 86 đồng chí đảng viên đội công tác địa bàn các đồn biên phòng tham gia sinh hoạt tại 77 chi bộ thôn, làng; 46 cán bộ, đảng viên người DTTS kết nghĩa với 42 hộ gia đình người DTTS nghèo, 279 đảng viên phụ trách 985 hộ gia đình trên khu vực biên giới; tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương xã biên giới củng cố 12 lượt chi bộ, 125 lượt các tổ chính trị xã hội khác.

Đặc biệt, trong nhiều năm qua, BĐBP tỉnh đã triển khai có hiệu quả Cuộc vận động “Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới”; các chương trình “Bò giống cho người nghèo nơi biên giới”, “Nâng bước em tới trường”, “Cán bộ chiến sĩ Quân đội nâng bước em đến trường”, “Con nuôi Biên phòng”, “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”. Theo đó, có 327 cháu học sinh được hỗ trợ, giúp đỡ trong chương trình, dự án “Nâng bước em đến trường” và 15 cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn đã trở thành con nuôi của các đơn vị, đồn biên phòng. Với những việc làm nhiều ý nghĩa nhân văn sâu sắc trên, BĐBP tỉnh được cấp trên, cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân khu vực biên giới ghi nhận, đánh giá cao.

Riêng trong năm 2023, lực lượng BĐBP đã khám, chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 2.148 lượt người; hỗ trợ cho 343 em học sinh trong các chương trình “Nâng bước em tới trường”, “Mẹ đỡ đầu”, dự án “Cán bộ, chiến sĩ Quân đội nâng bước em tới trường”, “Con nuôi Đồn biên phòng” với tổng số tiền 2 tỷ 412 triệu đồng; xây dựng 2 nhà “Đại đoàn kết”, trị giá 190 triệu đồng; 2 “Nhà tình nghĩa”, trị giá 240 triệu đồng; 1 “Nhà đồng đội”, trị giá 230 triệu đồng tặng cho các hộ nghèo và chính sách trên khu vực biên giới.

Với vai trò là lực lượng nòng cốt trong bảo vệ, giữ vững chủ quyền an ninh biên giới, BĐBP tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, truyền thống vẻ vang 65 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành, thực hiện tốt các nội dung “Ngày Biên phòng toàn dân”, quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới của Tổ quốc trong tình hình mới. Tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh về vị trí, vai trò của công tác Biên phòng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, nâng cao trách nhiệm của chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các ban, ngành, đoàn thể chính trị-xã hội trong thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân” và các phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Bên cạnh đó, BĐBP tỉnh tiếp tục tham mưu, phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương chăm lo xây dựng cơ sở chính trị ở khu vực biên giới vững mạnh toàn diện, trước hết là vững mạnh về chính trị; tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện thắng lợi mọi đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; chủ động phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hành động xâm phạm đường biên giới quốc gia; bảo vệ Đảng, chính quyền, nhân dân và các mục tiêu chính trị, kinh tế, quốc phòng, an ninh ở khu vực biên giới, xây dựng khu vực biên giới của tỉnh vững mạnh toàn diện và ngày càng phát triển.

Xây dựng nền biên phòng toàn dân, thế trận biên phòng toàn dân trong thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc chính là tăng cường sức mạnh tổng hợp của toàn dân, toàn hệ thống chính trị để bảo vệ và giữ vững phên giậu Tổ quốc thân yêu. 

Dương Đức Nhuận

Chuyên mục khác