Để Kon Tum phát triển nhanh, mạnh, toàn diện, bền vững

28/08/2023 06:03

Một sự kiện nổi bật vừa diễn ra tại tỉnh ta đó là chuyến thăm, làm việc của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính với Ban Thường vụ Tỉnh ủy và huyện Tu Mơ Rông, Kon Plông. Đây có thể nói là một tin vui đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, hé mở những triển vọng mới đối với sự phát triển của tỉnh trong tương lai.

Trong chuyến thăm này của Thủ tướng Chính phủ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã kiến nghị, đề xuất nhiều vấn đề, nội dung liên quan để tháo gỡ những “nút thắt” trong tiến trình phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh. Quan trọng hơn, Thủ tướng Chính phủ cũng đồng ý chấp thuận một số chủ trương lớn về phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh cũng như gợi ý một số nội dung quan trọng mà tỉnh cần khắc phục những khó khăn trước mắt để phát triển nhanh, mạnh, toàn diện, bền vững hơn nữa. Đây cũng chính là quyết tâm chính trị cao nhất của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2020-2025, để đưa Kon Tum phát triển nhanh, bền vững.

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI nhiệm kỳ 2020-2025 đã kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh đoàn kết một lòng, tiếp tục phát huy truyền thống của Đảng bộ, tận dụng thời cơ, thuận lợi, vượt qua khó khăn, thử thách, chủ động, sáng tạo, ra sức thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ tỉnh đã đề ra. Với quyết tâm cao nhất là “Tăng cường xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; năng động, sáng tạo; phát huy sức mạnh đoàn kết các dân tộc; giữ vững quốc phòng, an ninh; huy động, khai thác và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, đưa tỉnh Kon Tum phát triển nhanh và bền vững”.

Quang cảnh Hội nghị kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh từ Đại hội XVI đến nay. Ảnh: DĐN.

 

Có thể nói, kể từ khi bắt đầu triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI cho đến nay, kinh tế- xã hội tỉnh tiếp tục có bước phát triển mới, nhiều  chỉ tiêu của Nghị quyết đạt những kết quả khả quan.

Điển hình, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng định hướng; tổng vốn đầu tư toàn xã hội giai đoạn 2021-2023 đạt khoảng 67.857 tỷ đồng, đạt 57,51% mục tiêu; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đến hết năm 2023 ước đạt 4.500 tỷ đồng, đạt 90% mục tiêu; thu nhập bình quân đầu người đạt 57,8 triệu đồng vào cuối năm 2023, đạt 82,53% mục tiêu; đã thu hút được 53 dự án với tổng vốn đăng ký khoảng 16.226,9 tỷ đồng; ước đến cuối năm 2023 có 985 doanh nghiệp thành lập mới, đạt 65,67% mục tiêu; có 79 hợp tác xã thành lập mới, nâng tổng số hợp tác xã trên địa bàn tỉnh lên 232 hợp tác xã, thu hút 1.250 hội viên tham gia.

Đặc biệt, diện tích các cây trồng chủ lực tăng cao, trong đó tổng diện tích cà phê khoảng 29.018 ha, đạt 116%; cao su khoảng 77.341 ha, đạt 110,5%; cây mắc ca khoảng 3.363 ha, đạt 168,15%; cây ăn quả khoảng 10.695 ha, đạt 106,95%; sâm Ngọc Linh khoảng 2.284 ha, đạt 50,76%; cây dược liệu khác khoảng 7.606 ha, đạt 76,06%.

Những kết quả nêu trên chính là minh chứng cho quyết tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh để đưa kinh tế- xã hội tỉnh ngày càng phát triển; tạo động lực để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ tỉnh; là tiềm lực vững chắc để tỉnh phát triển nhanh, mạnh, toàn diện, bền vững hơn nữa trong những năm tiếp theo.

Quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu Đại hội XVI Đảng bộ tỉnh đề ra với các chỉ tiêu đạt và vượt cao nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy luôn trăn trở, phát huy tinh thần trách nhiệm trong đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; nghiêm túc kiểm điểm, nhìn nhận và chỉ ra những hạn chế, yếu kém để thực hiện mục tiêu Nghị quyết, kịp thời đưa ra những giải pháp, biện pháp tối ưu, đột phá để khắc phục những hạn chế, yếu kém; tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc.

Tại các hội nghị thường kỳ của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy luôn hết sức quan tâm đánh giá, rút kinh nghiệm về năng lực lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu của cấp ủy, các ngành, các địa phương về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ở mỗi thời điểm triển khai thực hiện.

Để đưa tỉnh phát triển nhanh, mạnh, toàn diện, bền vững hơn nữa, từ nay đến hết nhiệm kỳ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, chính quyền địa phương tập trung, quyết tâm chính trị cao nhất thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đã được xác định tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và các nghị quyết chuyên đề đã được Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành trong hơn hai năm qua.

Khắc phục những yếu kém, khuyết điểm được chỉ ra qua các hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; tập trung chỉ đạo tiếp tục thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để phấn đấu hoàn thành đạt mức cao nhất các chỉ tiêu chủ yếu đã đề ra. Theo đó, tỉnh thực hiện các nhiệm vụ hoàn thiện, tổ chức triển khai thực hiện có kết quả Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Quy hoạch chung thị trấn Măng Đen đến năm 2035; Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Kon Tum đến năm 2040… để thực hiện công tác đầu tư. Khai thác và sử dụng có hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của tỉnh để phát triển kinh tế tăng trưởng cao và bền vững, có cơ cấu hợp lý.

Đẩy mạnh phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với chế biến và thị trường tiêu thụ; tiếp tục đầu tư, kêu gọi đầu tư hoàn thiện kết cấu hạ tầng khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp để thu hút đầu tư; đẩy mạnh xuất khẩu, đồng thời nâng cao chất lượng xuất khẩu, mở rộng thị trường tiêu thụ. Nâng cao chất lượng thu hút đầu tư phát triển hạ tầng du lịch, gắn với quản lý và khai thác có hiệu quả, tiềm năng, lợi thế để phát triển các loại hình du lịch sinh thái, khám phá, du lịch văn hóa, nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch; tăng cường quảng bá, xây dựng Khu du lịch sinh thái Quốc gia Măng Đen thành khu du lịch tầm cỡ quốc gia và khu vực.

Tiếp tục triển khai có hiệu quả công tác khôi phục, bảo tồn, phát huy giá trị bản sắc văn hóa truyền thống các DTTS, các di tích lịch sử cách mạng gắn với phát huy các tuyến, điểm du lịch. Thực hiện tốt công tác giảm nghèo bền vững; triển khai đầy đủ, kịp thời các chính sách an sinh xã hội, chế độ cho các đối tượng thuộc diện chính sách, “đền ơn đáp nghĩa”.

Với quyết tâm chính trị cao nhất của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; tinh thần, trách nhiệm, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền địa phương, đơn vị, ngành cùng với sự đồng thuận cao của quân, dân trong tỉnh sẽ thực hiện thắng lợi đạt mức cao nhất các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đã đề ra để đưa Kon Tum phát triển nhanh, mạnh, toàn diện, bền vững hơn nữa như Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính lưu ý và gợi mở.

Dương Đức Nhuận

Chuyên mục khác