Đập tan những luận điệu xuyên tạc, vu khống

06/05/2019 06:03

Thời gian qua, một số tài khoản facebook có phát trực tiếp nhiều đoạn video clip với nội dung bôi nhọ, nói xấu chế độ, nói xấu cán bộ lãnh đạo của một số địa phương. Sau khi tự lập các tài khoản facebook, các đối tượng này tự dựng lên các “kênh” giống như đài truyền hình để phát các video clip, đăng tải các hình ảnh có nội dung thù địch, phản động, nhằm mục đích kích động, gây hiểu nhầm cho người xem, phục vụ ý đồ đen tối của cá nhân.

Thủ đoạn của các đối tượng trên là, lợi dụng việc không thỏa mãn với cách giải quyết của các ngành chức năng tại các địa phương có công dân khiếu nại, để thổi phồng sự việc, xuyên tạc đường lối, chủ trương của Đảng, Nhà nước, vu khống những người trực tiếp giải quyết vụ việc, vu khống cán bộ lãnh đạo ở các địa phương xảy ra vụ việc.

Trước hết, xin đề cập chuyện công dân khiếu kiện rồi bị các đối tượng xấu lợi dụng.

Sự nghiệp phát triển kinh tế và đổi mới đất nước mà Đảng và nhân dân ta đã, đang thực hiện, nhiều địa phương trong cả nước đã có nhiều dự án liên quan việc thu hồi đất đai, giải phóng mặt bằng để mở đường giao thông, xây dựng các nhà máy, các công trình phúc lợi… phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh.

Xét về góc độ pháp lý, quyết định thu hồi đất đai để xây dựng các dự án đều tuân thủ theo đúng quy định của Luật Đất đai và các văn bản pháp luật hiện hành, đều được các cấp có thẩm quyền ra quyết định, phù hợp với luật pháp.

Đồng thời, trong quá trình thu hồi, giải phóng mặt bằng, những cá nhân, tập thể có đất, công trình thuộc diện bị thu hồi đều được Nhà nước thực hiện nhiều phương án đền bù thỏa đáng, đảm bảo lợi ích của tập thể và cá nhân, phù hợp với quy định của pháp luật.

Nhiều tập thể, cá nhân, sau khi được đền bù thỏa đáng, đã tuyệt đối chấp hành việc di dời, chuyển giao mặt bằng… mà không có những ý kiến khác hoặc đòi hỏi vô lý ngoài quyền lợi chính đáng đã được thỏa mãn.

Thế nhưng, cũng có một số ít cá nhân, sau khi được đền bù, không thỏa mãn với cách giải quyết của chính quyền đã gửi đơn thư khiếu nại đến các cơ quan công quyền từ huyện đến tỉnh và Trung ương, để đòi hỏi các quyền lợi ngoài quy định của pháp luật hay khiếu nại các quyết định hành chính của chính quyền sở tại…

Lợi dụng vấn đề này, một số đối tượng xấu như đã nói ở trên, lập tức “phân tích”, “bình luận” sự việc theo hướng suy diễn, chụp mũ vô căn cứ, thiếu cơ sở khoa học, rồi “áp” vào điều luật để đưa ra những “kết luận” không đúng sự thật nhằm xuyên tạc, vu khống, bôi nhọ, nói xấu chế độ, chính quyền…

Qua theo dõi và tìm hiểu các “kênh” phát của các đoạn video clip này, khẳng định rằng, các “kênh” phát trên không được pháp luật Việt Nam cấp phép hoạt động, nên đã vi phạm nghiêm trọng đến pháp luật Việt Nam.

Các kênh phát trên do một số đối tượng bất mãn, tiêu cực đã từng có tiền án, tiền sự cầm đầu, có tiền sử hoạt động chống phá Nhà nước và chế độ… tự tổ chức thành các nhóm người như các hiệp hội; thành lập các “trường quay” tại nhà riêng của các đối tượng với những phương tiện như: bàn làm việc, tự cắt dán logo “đài” phát, máy quay phim, điện thoại…, sau đó đưa hình ảnh đã quay lên facebook… tự nhận giống như một kênh phát của đài truyền hình chính thống…

Các đối tượng này còn lập ra một địa chỉ hộp thư điện tử và số điện thoại, tuyên truyền, mời chào cộng tác viên và người dân gửi tin hoặc đơn thư khiếu nại, tố cáo cán bộ… để những đối tượng này có được những tài liệu và tổ chức xuyên tạc sự thật, vu khống với thái độ thù địch, chống đối Nhà nước, chế độ ta…

Với những luận điệu xuyên tạc sự thật, vu khống cán bộ lãnh đạo các cấp, có thể nói rằng, những đối tượng cầm đầu các nhóm người tự lập ra các “kênh” phát video clip nói trên đã có các hoạt động và hành vi vi phạm pháp luật.

Những đối tượng này có tham vọng xây dựng một “đài truyền hình” với khuynh hướng chính trị đối lập, phát trực tiếp trên facebook và youtube, nhằm “cạnh tranh” với các đài truyền hình chính thống của Việt Nam và cũng là “diễn đàn” để những đối tượng này chống phá chế độ, chống phá sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước mà Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đang hướng đến.

Bởi thế, người dân, nhất là những công dân có những vướng mắc trong việc giải quyết các chính sách, các thủ tục hành chính… nên sáng suốt và tin tưởng vào sự giải quyết của các cơ quan chức năng và chính quyền các cấp.

Mọi người dân, không nên nhẹ dạ cả tin, để rồi bị những đối tượng này lừa gạt, lợi dụng để phục vụ cho quyền lợi và ý đồ cá nhân của họ, vô tình đưa bản thân mình sa vào con đường vi phạm pháp luật…

Chúng ta hãy tỉnh táo và cảnh giác, đập tan mọi ý đồ, luận điệu xuyên tạc và vu khống của các đối tượng xấu.

Dương Đức Nhuận

Chuyên mục khác