Đảng là niềm tin

27/09/2021 06:02

Sắt son một lòng theo Đảng, nhân dân các dân tộc trong tỉnh đoàn kết chung sức, đồng lòng cùng với cả hệ thống chính trị, từng bước khắc phục mọi khó khăn do đại dịch, vượt qua những thử thách cam go, đưa kinh tế-xã hội của tỉnh nhà ngày càng phát triển.

Cuối tháng 9/1930, Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên tại nhà lao Kon Tum – Chi bộ binh ra đời do đồng chí Ngô Đức Đệ làm Bí thư đánh dấu thời khắc “hạt giống” tư tưởng cách mạng của Đảng chính thức được “gieo trồng” trên quê hương Kon Tum - đặt nền móng cho sự ra đời của Đảng bộ tỉnh Kon Tum. 91 năm qua, Đảng bộ tỉnh Kon Tum đã lãnh đạo nhân dân các dân tộc tỉnh vượt qua nhiều khó khăn, gian khổ, đưa sự nghiệp cách mạng của tỉnh nhà đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

Kể từ khi Chi bộ Đảng đầu tiên được thành lập trong nhà lao Kon Tum đến nay, Đảng bộ tỉnh Kon Tum đã trải qua 16 kỳ đại hội, mỗi một kỳ đại hội đều mang đậm dấu ấn như một mốc son lịch sử tô thắm thêm truyền thống vinh quang của Đảng bộ tỉnh. Bởi một lẽ, nghị quyết mà Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đề ra tại mỗi nhiệm kỳ là những chủ trương, đường lối đúng đắn, phù hợp với từng thời kỳ cách mạng để lãnh đạo nhân dân các dân tộc trong tỉnh đấu tranh, xây dựng, bảo vệ và đưa tỉnh nhà ngày càng phát triển và cùng với cả nước hội nhập kinh tế toàn cầu.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang thăm vùng sản xuất nông nghiệp của người dân xã Pờ Y (huyện Ngọc Hồi). Ảnh: D.Đ.N

 

Bước vào thời kỳ hòa bình, nhất là sau 35 năm thực hiện đường lối đổi mới của Đảng và 30 năm thành lập lại tỉnh Kon Tum, cùng với trí tuệ, bản lĩnh, tinh thần chủ động, sáng tạo, tỉnh Kon Tum cụ thể hóa các quan điểm, nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách Nhà nước, đề ra những giải pháp và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, phù hợp với định hướng xã hội chủ nghĩa và đạt được những thành tựu to lớn, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Đặc biệt, trong suốt chặng đường 20 năm đầu của thế kỷ XXI, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh, tỉnh Kon Tum đã có những bước phát triển to lớn. Đây là mốc son quan trọng đạt được nhiều thành tựu to lớn trong sự nghiệp đổi mới với sự chuyển biến tích cực trên tất cả các lĩnh vực.

Bằng chứng là cơ sở hạ tầng giao thông được xây dựng, nâng cấp, mở rộng ngày càng hiện đại, việc thông thương với các tỉnh trong khu vực, cả nước và với các tỉnh Nam Lào, Đông Bắc Campuchia, Đông Bắc Thái Lan càng thuận hơn; kinh tế phát triển nhanh và bền vững; không còn hộ đói, tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh, đời sống vật chất tinh thần của người dân, nhất là vùng sâu, vùng xa được cải thiện rõ nét; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn được giữ vững; hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả… Những thành tựu đạt được chính là nhờ sự lãnh đạo sáng suốt của tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, sự đồng thuận, đồng lòng, đoàn kết của mọi tầng lớp nhân dân các dân tộc trong công cuộc xây dựng, phát triển kinh tế – xã hội địa phương.

Những thành quả đạt được trong thời gian qua ngày càng củng cố thêm niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo sáng suốt của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Ngay cả thời điểm dịch Covid-19 bùng phát ở nhiều nơi trong nước, công tác phòng chống dịch ở tỉnh ta vẫn hiệu quả và không để dịch lây lan. Mặc dù cuộc chiến chống dịch Covid-19 còn nhiều khó khăn, còn nhiều yếu tố khó lường, nhưng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, linh hoạt của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, nhất là các lực lượng trên tuyến đầu chống dịch như Y tế, Công an, Quân đội..., tỉnh ta thực hiện tốt “mục tiêu kép”, vừa chống dịch, vừa duy trì tốc độ phát triển kinh tế.

Thành tựu quan trọng nhất trong 8 tháng đầu năm 2021 là các cấp ủy, tổ chức đảng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hóa và tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ tỉnh, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025 và triển khai quyết liệt việc thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/TU, ngày 2/12/2020 của Tỉnh ủy “về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2021” đã đạt được những kết quả quan trọng.

Kết quả, trong 8 tháng đầu năm 2021, về nông nghiệp, diện tích các cây trồng chủ lực của tỉnh như cây lương thực, cà phê, cao su, cây ăn quả, cây mắc ca đảm bảo kế hoạch. Toàn tỉnh trồng mới gần 3.230 ha rừng. Sản xuất công nghiệp, thương mại và dịch vụ có sự tăng trưởng khá. Các sản phẩm chủ lực có sự tăng trưởng đáng kể. Trong 8 tháng, xuất khẩu tiếp tục duy trì đà tăng trưởng mạnh, với tổng giá trị xuất khẩu ước đạt 159,5 triệu USD, bằng 98,46% kế hoạch và tăng 46,33% so với cùng kỳ. Về thu ngân sách Nhà nước, 8 tháng đầu năm ước đạt 1.910 tỷ đồng, đạt 54,58% dự toán địa phương giao. Trong điều kiện khó khăn, toàn tỉnh đã thu hút 31 dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký gần 8.390 tỷ đồng. Quốc phòng an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội đảm bảo.

Đại dịch Covid-19 vẫn đang hoành hành ở nhiều nơi, nhưng dưới sự lãnh đạo quyết liệt, linh hoạt của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng của người dân, chúng ta tin rằng, tỉnh ta tiếp tục thực hiện tốt “mục tiêu kép” vừa phát triển kinh tế – xã hội, vừa chống dịch hiệu quả và ngăn chặn, không để dịch Covid-19 lây nhiễm trong cộng đồng.

Thực hiện tốt “mục tiêu kép”, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh sẽ càng có thêm niềm tin, cơ sở thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra từ đầu năm 2021, góp phần quan trọng để tỉnh nhà phát triển mạnh hơn nữa trong những năm đến và từng bước thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ XVI Đảng bộ tỉnh đề ra.

Dương Đức Nhuận

Chuyên mục khác