Đảng là mùa xuân

03/02/2022 06:17

Cách đây 92 năm, ngày 3/2/1930, dưới sự chủ trì của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, ba tổ chức cộng sản ở Việt Nam tiến hành Hội nghị hợp nhất thành Đảng Cộng sản Việt Nam. Và diệu kỳ thay, Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập đúng vào mùa Xuân.

Ra đời từ mùa Xuân, Đảng Cộng sản Việt Nam gắn liền với sứ mệnh mang ánh sáng soi đường, giải phóng dân tộc Việt Nam thoát khỏi ách đô hộ của ngoại bang với sự kiện Cách mạng Tháng Tám thành công và sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, mở ra một kỷ nguyên mới: Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, đưa nhân dân ta từ thân phận nô lệ trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ vận mệnh của mình.

Sau khi giành chính quyền về tay nhân dân, Đảng Cộng sản Việt Nam tiếp tục lãnh đạo nhân dân tiến hành thắng lợi hai cuộc kháng chiến chống thực dân, đế quốc xâm lược mà đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh mùa Xuân năm 1975 lịch sử, thống nhất đất nước, tiếp tục chèo lái đưa con thuyền cách mạng nước nhà vượt qua mọi khó khăn, thử thách trong quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Nhìn lại chặng đường sau 35 năm đổi mới, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa tiếp tục phát triển; kinh tế vĩ mô ổn định, tốc độ tăng trưởng duy trì ở mức khá cao; quy mô và tiềm lực nền kinh tế ngày càng tăng lên; chính trị - xã hội ổn định, quốc phòng, an ninh được giữ vững và ngày càng tăng cường; quan hệ đối ngoại, hội nhập quốc tế của đất nước ngày càng sâu rộng, đạt nhiều thành tựu nổi bật; đời sống của nhân dân được cải thiện rõ rệt.

Tự hào hơn nữa, trong hai năm liền (2020 – 2021), mặc dù đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, trong khi kinh tế thế giới suy thoái thì kinh tế của nước ta vẫn tăng trưởng khá cao. Và với sự linh hoạt, tài tình trong quan hệ đối ngoại, Việt Nam là một trong những quốc gia có tỷ lệ dân số phủ vắc xin phòng Covid-19 cao; đồng thời thực hiện tốt “mục tiêu kép” vừa khống chế, ngăn chặn đại dịch Covid-19 thành công, vừa phục hồi, phát triển kinh tế, bảo đảm đời sống và an toàn cho người dân.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang nói chuyện với đồng bào Rơ Mâm (làng Le, xã Mô Rai, huyện Sa Thầy). Ảnh: HOA BAN

 

Đảng là mùa Xuân và mùa Xuân ấy đang hiện diện trên khắp mọi miền quê hương của Tổ quốc.

Nhìn lại chặng đường từ khi thành lập lại tỉnh đến nay, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, đời sống của nhân dân các dân tộc trên quê hương Kon Tum giàu truyền thống cách mạng đã có nhiều đổi thay rõ nét, diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc.

Rõ nét nhất là trong giai đoạn 2015-2020, tính đến cuối năm 2020, tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) ước đạt 25.851 tỷ đồng, tăng gần 75% so với năm 2015. Tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2016-2020 đạt 9,13%/năm; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, tỷ trọng các ngành công nghiệp-xây dựng tăng từ 23,19% năm 2015 lên 27,6% năm 2020; thương mại-dịch vụ tăng từ 39,08% năm 2015 lên 42,83% năm 2020; nông, lâm, thủy sản giảm từ 30,17% năm 2015 xuống còn 22,63% năm 2020. GRDP bình quân đầu người tăng từ 1.406 USD năm 2015 lên 2.025 USD (khoảng 46,57 triệu đồng) vào cuối năm 2020 (tăng 45%).

Đặc biệt là trong năm 2021, với diễn biến hết sức phức tạp của dịch bệnh Covid-19, nhưng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, linh hoạt của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, các cấp ủy, chính quyền địa phương, đơn vị đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hóa, triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 01-NQ/TU, ngày 2/12/2020 của Tỉnh ủy “về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội, quốc  phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2021” và đạt được những kết quả quan trọng. Tỉnh ta thực hiện tốt “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch Covid-19 vừa phát triển kinh tế-xã hội. Các chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế-xã hội đa số đạt và vượt kế hoạch. Sản xuất công nghiệp, thương mại và dịch vụ tăng trưởng khá so với cùng kỳ; kim ngạch xuất khẩu tăng mạnh; môi trường đầu tư tiếp tục được cải thiện, tình hình hoạt động của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh được duy trì tương đối ổn định; cải cách thủ tục hành chính được thực hiện mạnh  mẽ. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định; quốc phòng- an ninh được giữ vững.

Bước sang năm 2022 với dự báo những thách thức mới, nhưng với bản lĩnh chính trị, sự năng động trong lãnh đạo, chỉ đạo, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lãnh đạo quân và dân tỉnh nhà tiếp tục huy động, khai thác và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, tiềm năng, lợi thế của tỉnh, khắc phục thiệt hại, phục hồi sản xuất kinh doanh và tăng trưởng kinh tế, thích ứng linh hoạt, an toàn với đại dịch; phát triển dược liệu, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, gắn với công nghiệp chế biến và tiêu thụ sản phẩm. Tập trung đầu tư phát triển đô thị, du lịch, dịch vụ và tăng cường cải cách hành chính, cải thiện môi truờng đầu tư, kinh doanh, tạo môi trường thông thoáng, thuận lợi cho đầu tư, sản xuất kinh doanh; đẩy mạnh tiến độ thực hiện các công trình, dự án quan trọng, trọng điểm.

Đồng thời triển khai thực hiện có hiệu quả 3 chương trình mục tiêu quốc gia.  Đảm bảo an sinh xã hội và phúc lợi xã hội, cải thiện và nâng cao đời sống cho người dân; bảo tồn và phát huy giá trị bản sắc văn hóa truyền thống của các dân tộc thiểu số trên địa bàn. Giữ vững ổn định chính trị, quốc phòng, bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội, tăng cường củng cố hợp tác khu vực và quốc tế. Tăng cường công tác xây dựng Đảng, trọng tâm là xây dựng chi bộ cơ sở trong sạch, vững mạnh; thực hiện quyết liệt các giải pháp phòng, chống tham nhũng, tiêu cực…

Một mùa Xuân lại đến. Với sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt, chúng ta tin tưởng rằng, Đảng sẽ lãnh đạo đưa đất nước tiếp tục vượt qua những thử thách mới, đem lại ấm no, hạnh phúc cho nhân dân.

Dương Đức Nhuận

Chuyên mục khác