Chăm lo, giúp đỡ người nghèo để không ai bị bỏ lại phía sau

18/11/2021 06:06

Với trách nhiệm và tình cảm, công tác chăm lo cuộc sống của người nghèo luôn được Đảng, Nhà nước và tỉnh ta quan tâm thực hiện nhằm tạo điều kiện để họ vươn lên trong cuộc sống. Bên cạnh đó, các tầng lớp nhân dân, các tổ chức chính trị -xã hội, các doanh nghiệp, nhà hảo tâm cũng tích cực tham gia ủng hộ, giúp đỡ cho người nghèo, nhất là trong Tháng cao điểm “vì người nghèo” (17/10 – 18/11) để không ai bị bỏ lại phía sau.

Cùng với phát triển kinh tế - xã hội, công tác giảm nghèo luôn là một trong những mục tiêu lớn, xuyên suốt được Đảng, Nhà nước ta quan tâm. Vì vậy, Nhà nước, Chính phủ luôn ưu tiên dành nhiều nguồn đầu tư cho lĩnh vực an sinh xã hội và giảm nghèo, bố trí kinh phí để triển khai có hiệu quả các chính sách giảm nghèo, hỗ trợ đồng bào DTTS, đầu tư nguồn lực cho các địa bàn nghèo. Những chính sách hỗ trợ về y tế, giáo dục, nhà ở, đất ở, đất sản xuất, nước sạch, vệ sinh, thông tin, hỗ trợ tín dụng, pháp lý…được Chính phủ, các bộ, ngành chú trọng hoàn thiện, bảo đảm cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo được tiếp cận đầy đủ các dịch vụ xã hội, từng bước cải thiện và ổn định cuộc sống.

Ngoài nguồn đầu tư từ ngân sách với những giải pháp giảm nghèo dài hơi thì để có thêm nguồn lực thực hiện tốt hơn công tác giảm nghèo, những năm qua, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các đoàn thể đã tích cực phát động và triển khai nhiều phong trào, cuộc vận động ủng hộ, giúp đỡ người nghèo. Qua đó, huy động sự quan tâm, chăm lo của toàn xã hội giúp người nghèo có thêm điều kiện, động lực vươn lên.

Công ty Điện lực Kon Tum là một trong những đơn vị có nhiều hoạt động chăm lo, hỗ trợ người nghèo. Ảnh: T.H

 

Tháng cao điểm “Vì người nghèo” (diễn ra từ 17/10- 18/11) hằng năm được xem là chiến dịch, điểm nhấn trong việc tuyên truyền, vận động các tập thể, cá nhân tích cực tham gia đóng góp ủng hộ và hỗ trợ giúp đỡ người nghèo, tích cực hưởng ứng Phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”. Qua đó, tạo sự lan tỏa trong cộng đồng cùng với Nhà nước, các cấp, các ngành chăm lo, giúp đỡ hộ nghèo, cận nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn có điều kiện vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống, góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội. Đây cũng dịp đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức, khơi dậy khát vọng thoát nghèo của người dân.

Cùng với cả nước, những năm qua, tỉnh ta luôn thực hiện tốt chương trình, chính sách chăm lo, hỗ trợ hộ nghèo. Từ nguồn vốn của chương trình, dự án, các ngành, địa phương triển khai đầu tư cơ sở hạ tầng, hỗ trợ nhà ở, phát triển sản xuất, đào tạo nghề. Các cơ quan, doanh nghiệp, cán bộ, công chức, người dân trên địa bàn tích cực hưởng ứng, đóng góp ủng hộ cho Quỹ “Vì người nghèo” do MTTQ các cấp triển khai. Thông qua nguồn quỹ này, hàng trăm hộ nghèo ở các địa phương trong tỉnh được hỗ trợ xây dựng nhà ở, tạo điều kiện “an cư lạc nghiệp”; sinh kế, về tư liệu sản xuất.

Các địa phương, đơn vị tùy điều kiện cụ thể cũng triển khai nhiều mô hình, hoạt động để giúp đỡ hộ nghèo như xây nhóm hộ giúp nhau làm kinh tế, tổ phụ nữ tiết kiệm, quỹ phụ nữ nghèo, hội viên nông dân thi đua làm kinh tế giỏi…Qua đó, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, sự chung tay, góp sức của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh, các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh góp phần thực hiện có hiệu quả chủ trương, mục tiêu giảm nghèo của Đảng và Nhà nước.

Nhờ vậy, công tác giảm nghèo trên địa bàn tỉnh trong những năm qua có những chuyển biến tích cực. Giai đoạn 2016-2020, tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân từ 3-4%/năm, đến năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh còn 10,29%. Nhiều người nghèo nỗ lực vượt qua khó khăn để thoát nghèo, vươn lên trở thành hộ khá, giàu.

Từ đầu năm đến nay, do tác động của dịch bệnh Covid-19 nên tình hình kinh tế - xã hội cả nước nói chung và tỉnh Kon Tum nói riêng đối mặt với những khó khăn không nhỏ, song các cấp, các ngành vẫn ưu tiên dành nhiều sự quan tâm, chăm lo cho hộ nghèo, người dân vùng sâu, vùng xa. Tỉnh đã triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời các chương trình, chính sách dành cho hộ nghèo, hộ cận nghèo; thực hiện đầy đủ các chính sách cứu trợ xã hội, góp phần giúp cho hộ nghèo, cận nghèo vượt qua khó khăn.

Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2021 diễn ra trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 tác động nặng nề đến đời sống của đại bộ phận người dân, nhưng với tinh thần “tương thân tương ái”, nhiều tổ chức, cá nhân, các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh đã sẵn sàng nhường cơm sẻ áo; người có của góp của, người có công góp công cùng các cơ quan chức năng quan tâm, chăm lo cho đời sống của người nghèo. Những túi an sinh, những phần quà nghĩa tình được trao gửi, hướng về người nghèo đảm bảo tính thiết thực, phù hợp với tình hình thực tế dịch bệnh.

Có thể nói, việc chăm lo, giúp đỡ cho hộ nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn là việc cần làm thể hiện tình thương và trách nhiệm của toàn xã hội để không ai bị bỏ lại phía sau.

Sự đầu tư, hỗ trợ bằng vật chất của các cấp, các ngành và toàn xã hội chính là điểm tựa, đòn bẩy để những người nghèo có đủ năng lực, đủ điều kiện thoát nghèo bền vững. Tuy nhiên, để không bị bỏ lại phía sau thì bản thân người nghèo cũng phải nêu cao ý thức tự lực tự cường vươn lên để thoát nghèo, tránh tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào chính sách của Nhà nước, sự hỗ trợ, giúp đỡ của xã hội.

Thùy Hương

Chuyên mục khác