“Binh chủng” tiên phong đặc biệt

21/06/2022 06:07

Cách đây 97 năm, ngày 21/6/1925, tờ báo cách mạng mang tên Thanh niên do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập xuất bản số đầu tiên, đánh dấu mốc son ra đời của báo chí cách mạng Việt Nam, trở thành “binh chủng” tiên phong đặc biệt, luôn đồng hành với Đảng, chính quyền và nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Kể từ khi ra đời đến nay, dưới sự lãnh đạo, trui rèn của Đảng Cộng sản Việt Nam, báo chí cách mạng Việt Nam không ngừng lớn mạnh, phát triển vượt bậc về số lượng và chất lượng, trở thành một hệ thống cơ quan thông tấn, báo chí rộng khắp, góp phần quan trọng trong việc kịp thời đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến mọi tầng lớp nhân dân.

Bước sang thời kỳ đổi mới và hội nhập toàn cầu, các cơ quan thông tấn, báo chí đã thực hiện tốt vai trò là cơ quan ngôn luận của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị, xã hội, nghề nghiệp, là diễn đàn của nhân dân. Đội ngũ những người làm báo cách mạng Việt Nam đã kiên định mục tiêu, lý tưởng của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; giữ vững định hướng chính trị, kịp thời phê phán, đấu tranh với những hiện tượng tiêu cực, chống tham nhũng, lãng phí, những thói hư, tật xấu trong xã hội, đấu tranh chống các quan điểm sai trái, âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hoà bình” của các thế lực phản động, thù địch, bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc, góp phần vào việc củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa.

Với lương tâm, đạo đức nghề nghiệp trong sáng cùng với ngòi bút sắc bén của mình, đội ngũ những người làm báo cách mạng đã kịp thời phát hiện, cổ vũ, động viên, nhân rộng các điển hình, nhân tố mới, tuyên truyền, phản ánh các phong trào hành động cách mạng sôi nổi trên mọi lĩnh vực; những thành tựu to lớn trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam.

97 năm qua, hệ thống báo chí cách mạng Việt Nam đã trở thành cầu nối quan trọng trong thông tin đối ngoại, tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị hợp tác với nhân dân các nước, góp phần nâng cao vai trò, vị thế của Việt Nam trong cộng đồng thế giới. Báo chí cách mạng còn trở thành diễn đàn tin cậy của mọi tầng lớp nhân dân, để nhân dân bày tỏ ý chí, tình cảm, nguyện vọng, đóng góp ý kiến với Đảng, Nhà nước trong việc giải quyết những vấn đề đặt ra trong đời sống xã hội, xây dựng và phát triển đất nước.

Song hành với báo chí cách mạng cả nước, đội ngũ những người làm báo Kon Tum thể hiện tinh thần nhiệt huyết, lòng say mê nghề, vững vàng trong tác nghiệp, sâu sát cơ sở và thực tiễn đời sống xã hội, kịp thời đưa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến mọi tầng lớp nhân dân cũng như không ngừng chuyển tải thông tin chính xác, trung thực đến độc giả, khán, thính giả.

Từ khi tỉnh được tái lập, trước những khó khăn chồng chất về kinh tế - xã hội cũng như điều kiện tác nghiệp, thế nhưng đội ngũ những người làm báo trong tỉnh vẫn luôn đồng hành cùng với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh và có những đóng góp quan trọng vào công cuộc xây dựng và kiến thiết quê hương. Nhất là trong vài năm trở lại đây, báo chí trong tỉnh còn góp phần giới thiệu, quảng bá hình ảnh của đất và người Kon Tum đến bạn bè trong và ngoài nước.

 Cùng với quá trình lịch sử vẻ vang của báo chí cách mạng Việt Nam, đội ngũ những người làm báo trong tỉnh đã không ngừng sáng tạo, tìm tòi học hỏi, trau dồi chuyên môn, nghiệp vụ; xung kích, tiên phong đi đầu trong mọi lĩnh vực, nhất là trong lĩnh vực đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ chế độ, chống âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực phản động; đấu tranh, phê phán những hành vi tiêu cực, tham nhũng, vi phạm pháp luật… góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh, xứng đáng là người chiến sĩ tiên phong trên mặt trận tư tưởng, văn hóa của Đảng.

Với tâm huyết nghề nghiệp, đạo đức, trách nhiệm của nhà báo, đội ngũ những người làm báo trong tỉnh đã thật sự gắn bó với cơ sở, với thực tiễn đời sống xã hội. Họ đã không quản ngại gian khổ để thực hiện nhiều chuyến tác nghiệp về vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, vùng căn cứ cách mạng, vùng biên giới để kịp thời phát hiện, cổ vũ, động viên, nhân rộng các điển hình, nhân tố mới, tạo nên các phong trào hành động cách mạng, phong trào thi đua yêu nước sôi nổi trên mọi lĩnh vực, góp phần phát triển kinh tế, giúp người dân vươn lên thoát nghèo bền vững.

Trong bối cảnh khó khăn của những năm qua do tác động của đại dịch Covid-19, đội ngũ những người làm báo tỉnh càng thể hiện tinh thần trách nhiệm với lòng nhiệt huyết say mê nghề, không quản ngại nguy hiểm để kịp thời phản ánh, tuyên truyền công tác phòng, chống dịch; kịp thời cổ vũ, động viên, khích lệ, thông cảm và sẻ chia những khó khăn, gian khổ, sự hiểm nguy với những chiến sĩ đang ngày đêm trên tuyến đầu chống dịch.

Phóng viên tác nghiệp tại Đại hội XIII của Đảng. Ảnh: VP

 

Cũng trong bối cảnh khó khăn ấy, khi mà toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta phải triển khai thực hiện nhiệm vụ “kép” vừa phát triển kinh tế - xã hội, vừa căng mình phòng, chống đại dịch Covid-19…, báo chí lại trở thành “binh chủng” đặc biệt để khẳng định vai trò tiên phong, tính xung kích, đẩy mạnh tuyên truyền có chất lượng, hiệu quả việc triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 -2026; việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; việc thực hiện Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào DTTS, làm cho đồng bào DTTS vươn lên thoát nghèo bền vững” và nhiều nội dung quan trọng khác bằng kinh nghiệm và bút lực của mình qua những bài viết, chuyên mục trên báo, đài với nhiều tác phẩm, bài viết thực tế, sinh động, phong phú, truyền cảm, sâu sắc, từng bước giúp người dân thay đổi nếp nghĩ, cách làm vươn lên phát triển kinh tế, thoát nghèo.

Trong công tác đối ngoại, báo chí trong tỉnh tăng cường tuyên truyền về sự hợp tác giữa tỉnh ta với chính quyền các tỉnh bạn nước Lào và Campuchia trong công tác phòng, chống dịch Covid-19; phòng chống tội phạm, nhất là tội phạm ma túy trên tuyến biên giới, góp phần tăng cường sự đoàn kết hữu nghị, cùng chung tay bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia của các bên.

Không ngừng phát huy vai trò tiên phong, xung kích của mình, đội ngũ nhà báo, người làm báo trong tỉnh nói riêng, trong nước nói chung sẽ tiếp tục có những đóng góp xứng đáng trên mặt trận tư tưởng - văn hóa của Đảng; góp phần thực hiện tốt mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” và vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội. 

Dương Đức Nhuận

Chuyên mục khác