Thông báo về việc thay đổi địa chỉ Trụ sở làm việc của Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thành phố Kon Tum,  tỉnh Kon Tum

27/12/2023 17:03

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố Kon Tum trân trọng thông báo:

Kể từ ngày 25/12/2023, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố Kon Tum chuyển trụ sở làm việc từ địa chỉ cũ: Số 37 Nguyễn Trãi, phường Thống Nhất, thành phố Kon Tum, về địa chỉ mới: Số 266 Phan Đình Phùng, phường Duy Tân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

Giám đốc Đinh Xuân Tâm

Chuyên mục khác