Thông báo về việc mời gọi đầu tư phát triển Du lịch sinh thái

06/02/2023 17:44

Thực hiện Quyết định số 476/QĐ-UBND ngày 01/8/2022 của UBND tỉnh Kon Tum về việc phê duyệt Đề án phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí Vườn quốc gia Chư Mom Ray giai đoạn 2021-2030.

Nhằm phát huy tối đa tiềm năng, thế mạnh về tài nguyên đa dạng sinh học các hệ sinh thái rừng. Phát triển du lịch theo hướng bền vững, gắn với bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa dân tộc, đem lại lợi ích cho cộng đồng địa phương, giữ gìn cảnh quan, bảo vệ môi trường, đa dạng sinh học, góp phần phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Ban quản lý VQG Chư Mom Ray mời gọi các tổ chức, cá nhân có đủ năng lực quan tâm đầu tư phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí trong phạm vi Vườn quốc gia Chư Mom Ray, cụ thể như sau:

- Địa điểm đầu tư: Khu vực Trung tâm Bảo tồn đa dạng sinh học và Du lịch sinh thái, thuộc xã Sa Sơn, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum.

- Chức năng rừng: thuộc phân khu dịch vụ hành chính, rừng đặc dụng Vườn quốc gia Chư Mom Ray.

- Các tổ chức, cá nhân có năng lực, nhu cầu đầu tư du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí liên hệ trực tiếp Ban quản lý VQG Chư Mom Ray, theo địa chỉ: thôn 3, Thị trấn Sa Thầy, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum; gặp ông Trần Duy Phương; số điện thoại 0989 032 157; hoặc Email: bql.cmr@kontum.gov.vn tất cả các ngày trong tuần để được hướng dẫn cụ thể theo quy định.

Ban quản lý VQG Chư Mom Ray trân trọng thông báo đến các tổ chức, cá nhân có nhu cầu biết, liên hệ./.

Chuyên mục khác