Thông báo về việc điều chỉnh giá bán điện kể từ ngày 4/5/2023

06/05/2023 15:31

Ngày 6/5/2023, Công ty Điện lực Kon Tum thông báo về việc điều chỉnh giá bán điện kể từ ngày 4/5/2023 theo Quyết định số 1062/QĐ-BCT, ngày 4/5/2023 của Bộ Công thương về việc "Quy định về giá bán điện". Cụ thể như sau:

Chuyên mục khác