Thông báo về việc cho thuê một phần diện tích Trụ sở VietinBank Kon Tum tạm thời chưa sử dụng hết

17/09/2022 04:52

Thông báo về việc cho thuê một phần diện tích Trụ sở VietinBank Kon Tum tạm thời chưa sử dụng hết, cụ thể như sau:
 

Chuyên mục khác