THÔNG BÁO: Tuyển dụng viên chức tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum năm 2024

31/05/2024 15:44

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum thông báo tuyển dụng các vị trí việc làm như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng viên chức: 125 chỉ tiêu, trong đó:

+ Bác sĩ hạng III (V.08.01.03): 49 chỉ tiêu.

+ Dược hạng III (V.08.08.22): 02 chỉ tiêu.

+ Dược hạng IV (V.08.08.23): 04 chỉ tiêu.

+ Điều dưỡng hạng III (V.08.05.12): 10 chỉ tiêu.

+ Điều dưỡng hạng IV (V.08.05.13): 25 chỉ tiêu.

+ Kỹ thuật y hạng III (V.08.07.18): 05 chỉ tiêu.

+ Kỹ thuật y hạng IV (V.08.07.19): 05 chỉ tiêu.

+ Hộ sinh hạng III (V.08.06.15): 03 chỉ tiêu.

+ Hộ sinh hạng IV (V.08.06.16): 02 chỉ tiêu.

+ Kỹ sư hạng III (V.05.02.07): 02 chỉ tiêu.

+ Kế toán viên (06.031): 06 chỉ tiêu.

+ Kế toán trung cấp (06.032): 06 chỉ tiêu.

+ Cán sự hành chính-văn phòng: 01 chỉ tiêu.

+ Văn thư; Lưu trử viên hạng IV: 01 chỉ tiêu.

+ Chuyên viên: 04 chỉ tiêu.

- Căn cứ vào nhu cầu thực tế của bệnh viện, dựa trên đề án vị trí việc làm đã được phê duyệt, bệnh viện xác định không có vị trí việc làm thí sinh được đăng ký 02 nguyện vọng.

2. Điều kiện chung của người đăng ký dự tuyển: Có đủ các điều kiện theo quy định tại khoản 1, Điều 22, Luật Viên chức, đồng thời không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2, Điều 22, Luật Viên chức, cụ thể:

- Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam

- Từ đủ 18 tuổi trở lên.

- Có đơn đăng ký dự tuyển.

- Có lý lịch rõ ràng.

- Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề phù hợp với vị trí việc làm.

- Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ.

- Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm

Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

- Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.

- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

Thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ: Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum, số 224 đường Bà Triệu, phường Quang Trung, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

Điện thoại: 02603.862.573

Website: https://bvtkontum.com.vn/;

Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100064170693381

Chuyên mục khác