THÔNG BÁO: Tuyển dụng viên chức sự nghiệp Văn hóa - Thông tin huyện Đăk Tô năm 2020

29/12/2020 14:01

Ủy ban nhân dân huyện Đăk Tô thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp Văn hóa – Thông tin năm 2020.

Cụ thể như sau:

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Chuyên mục khác