THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NGÀNH Y TẾ TỈNH KON TUM NĂM 2022

23/03/2023 06:32

Căn cứ Công văn số 209/UBND-NC ngày 27 tháng 01 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tuyển dụng viên chức trong các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế; Công văn số 506/SNV-CCVC ngày 02 tháng 3 năm 2023 của Sở Nội vụ về việc tham gia kế hoạch tuyển dụng viên chức ngành Y tế;

Sở Y tế tỉnh Kon Tum thông báo tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế, cụ thể như sau:

I. CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG: 215 chỉ tiêu, cụ thể:

- Bác sĩ hạng III (mã số: V.08.01.03): 100 chỉ tiêu (trong đó số xét tuyển đối với sinh viên cử tuyển người dân tộc thiểu số: 09 chỉ tiêu).

- Bác sĩ y học dự phòng hạng III (mã số: V.08.02.06): 08 chỉ tiêu.

- Y sĩ hạng IV (mã số: V.08.03.07): 11 chỉ tiêu.

- Dược hạng III (mã số: V.08.08.22): 05 chỉ tiêu.

- Dược hạng IV (mã số: V.08.08.23): 05 chỉ tiêu.

- Điều dưỡng hạng III (mã số: V.08.05.12): 09 chỉ tiêu.

- Điều dưỡng hạng IV (mã số: V.08.05.13): 36 chỉ tiêu.

- Hộ sinh hạng III (mã số: V.08.06.15): 05 chỉ tiêu.

- Hộ sinh hạng IV (mã số: V.08.06.16): 09 chỉ tiêu.

- Kỹ thuật y hạng III (mã số: V.08.07.18): 06 chỉ tiêu.

- Kỹ thuật y hạng IV (mã số: V.08.07.19): 09 chỉ tiêu.

- Kỹ sư hạng III (mã số: V.05.02.07): 01 chỉ tiêu.

- Công nghệ thông tin hạng IV (mã số: V.11.06.15): 02 chỉ tiêu.

- Dân số viên hạng III (mã số: V.08.10.28): 02 chỉ tiêu.

- Dân số viên hạng IV (mã số: V.08.10.29): 03 chỉ tiêu.

- Công tác xã hội viên hạng III (mã số: V.09.04.02): 01 chỉ tiêu.

- Lưu trữ viên trung cấp hạng IV (V.01.02.03): 03 chỉ tiêu.

II. ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN:

1. Điều kiện: Có đủ các điều kiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 22 Luật Viên chức, đồng thời không thuộc đối tượng quy định tại Khoản 2 Điều 22 Luật Viên chức; cụ thể như sau:

- Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam.

- Từ đủ 18 tuổi trở lên.

- Có đơn đăng ký dự tuyển.

- Có lý lịch rõ ràng.

- Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề phù hợp với vị trí việc làm.

- Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ.

- Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm.

2. Hồ sơ đăng ký dự tuyển

- Người đăng ký dự tuyển viên chức nộp trực tiếp hoặc gửi theo đường bưu chính Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu quy định tại Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ vào một vị trí việc làm tại một đơn vị có chỉ tiêu tuyển dụng viên chức (nếu đăng ký dự tuyển vào từ 2 vị trí trở lên sẽ bị loại khỏi danh sách dự tuyển) cùng 2 ảnh cỡ 4 x 6 và 3 phong bì có dán tem ghi rõ họ tên, địa chỉ, số điện thoại liên hệ; tất cả cho vào 1 bì hồ sơ (màu vàng).

- Người đăng ký dự tuyển viên chức phải khai đầy đủ các nội dung yêu cầu trong Phiếu đăng ký dự tuyển tính đến thời điểm nộp phiếu và chịu trách nhiệm về tính chính xác của các nội dung kê khai trong phiếu (lưu ý không tẩy xóa, sửa chữa các thông tin); trường hợp khai không đúng thông tin hoặc giả mạo văn bằng, chứng chỉ, giấy tờ đối tượng ưu tiên sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật. Phiếu đăng ký dự tuyển có thể viết tay hoặc đánh máy.

(Người tham gia dự tuyển mang theo bản photocopy các văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề phù hợp với vị trí việc làm và giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên (nếu có) đối chiếu).

3. Lệ phí tuyển dụng: 400.000 đồng/thí sinh.

III. HÌNH THỨC, NỘI DUNG TUYỂN DỤNG

1. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.

2. Nội dung xét tuyển: Thực hiện theo 2 vòng như sau:

- Vòng 1: Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

- Vòng 2: Thi phỏng vấn để kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

IV. THỜI GIAN TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thời gian tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Bắt đầu từ ngày 15 tháng 3 năm 2023 đến hết ngày 14 tháng 4 năm 2023 (trong giờ hành chính).

2. Địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Bộ phận một cửa, Sở Y tế tỉnh Kon Tum (số 808 Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

3. Thời gian, địa điểm xét tuyển:

- Thời gian: Dự kiến tổ chức trong tháng 5 và tháng 6 năm 2023

- Địa điểm: Tại Sở Y tế tỉnh Kon Tum (số 808 Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

4. Tài liệu ôn tập: Sở Y tế đăng tải trên trang Thông tin điện tử của Sở Y tế tỉnh Kon Tum theo địa chỉ: https://syt.kontum.gov.vn.

Các thông tin liên quan đến tuyển dụng sẽ được Sở Y tế thường xuyên cập nhật trên trang Thông tin điện tử Sở Y tế tỉnh Kon Tum để các thí sinh có thể tra cứu kịp thời. Các thí sinh có nhu cầu đăng ký dự tuyển cần biết thêm chi tiết vui lòng liên hệ số điện thoại 0260.3700279, số máy lẻ: 2, 3, 4, trong giờ hành chính để được hướng dẫn./.

Chuyên mục khác