Thông báo tuyển dụng cho Dự án “Hỗ trợ cải thiện chất lượng sống của người khuyết tại các tỉnh bị phun rải nặng chất da cam” tại tỉnh Bình Định và Kon Tum

01/04/2022 16:39

Cụ thể như sau:
 

Chuyên mục khác