Thông báo: Tiếp nhận công chức vào công tác tại Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh

04/06/2021 11:01

Được sự thống nhất của Lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội và Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh; Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh thông báo tiếp nhận công chức vào làm việc tại cơ quan Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh (không qua thi tuyển), cụ thể như sau:

1. Số lượng và vị trí việc làm cần tiếp nhận: 03 Vị trí chuyên viên

2. Đối tượng tiếp nhận:

Là công chức hiện đang công tác tại các sở, ban, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Ưu tiên công chức đang công tác tại các sở, ngành, Văn phòng Hội đồng nhân dân - Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố trong tỉnh.

3. Tiêu chuẩn, điều kiện tiếp nhận

Người được tiếp nhận vào công tác tại cơ quan Văn phòng phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện được quy định tại khoản 2, Điều 18, Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức. Ngoài ra, phải đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn sau:

- Về thời gian, kinh nghiệm công tác: Đã có thời gian và thể hiện được năng lực công tác tại các cơ quan, đơn vị, địa phương từ 5 năm trở lên, 03 năm gần nhất được cấp có thẩm quyền đánh giá Hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

- Về trình độ chuyên môn: Có trình độ đại học trở lên thuộc nhóm ngành lĩnh vực: Luật, Kinh tế - Tài chính.

4. Hồ sơ, thời hạn, địa điểm nhận hồ sơ

- Số lượng: 01 bộ (thành phần hồ sơ gồm: Đơn xin chuyển công tác; sơ yếu lý lịch theo Mẫu 2C-BNV/2008 của Bộ Nội vụ; các văn bằng, chứng chỉ có liên quan; số điện thoại để liên hệ khi cần thiết).

- Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ: Thời hạn nhận hồ sơ đề nghị tiếp nhận từ ngày 04 tháng 6 năm 2021 đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2021 (trong giờ hành chính) tại Phòng Hành chính, Tổ chức, Quản trị, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, số 196, Đường Bà Triệu, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

Chuyên mục khác