Kể từ tháng 10/2023, Công ty Điện lực Kon Tum thực hiện dời ngày ghi chỉ số về cuối tháng

29/09/2023 09:23

Với mục tiêu nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng, trong những năm qua, Công ty Điện lực Kon Tum đã nỗ lực thực hiện chuyển đổi số doanh nghiệp, hiện đại hóa lưới điện và công tơ đo đếm điện năng. Kể từ cuối năm 2019, Công ty Điện lực Kon Tum đã hoàn thành lắp đặt công tơ điện tử và hệ thống tự động thu thập dữ liệu đo đếm từ xa cho 100% khách hàng sử dụng điện, đảm bảo hạ tầng để ghi chỉ số vào ngày cuối tháng.
Kể từ tháng 10/2023, sẽ thực hiện ghi chỉ số công tơ vào ngày cuối tháng. Ảnh: BC

 

Thực hiện các chỉ đạo của Bộ Công thương tại Văn bản số 18/ĐTĐL-GP ngày 7/1/2022; Thông tư số 19/2014/TT-BCT ngày 18/6/2014; Thông tư số 16/2023/TT-BCT ngày 31/8/2023 và ý kiến của Kiểm toán Nhà nước về kết quả kiểm toán tại Tập đoàn Điện lực Việt Nam, căn cứ thỏa thuận thống nhất giữa khách hàng và ngành điện lực tại hợp đồng mua bán điện hoặc thỏa thuận riêng với khách hàng, kể từ tháng 10/2023, Công ty Điện lực Kon Tum sẽ tiến hành thay đổi ngày ghi chỉ số công tơ (GCSCT) về ngày cuối tháng cho các khách hàng.

Kế hoạch thay đổi ngày GCSCT về ngày cuối tháng cho các khách hàng sau TBA công cộng (sinh hoạt và ngoài sinh hoạt) của Công ty Điện lực Kon Tum năm 2023 cụ thể như sau:

 

Để tra cứu thông tin cụ thể về kế hoạch thay đổi ngày GCSCT về cuối tháng, quý khách hàng vui lòng truy cập thông tin tại website Công ty Điện lực Kon Tum: https://pckontum.cpc.vn/hotrokhachhang/hoi-dap/pc-kon-tum-trien-khai-thay-doi-ngay-ghi-chi-so-cong-to-mua-ban-dien-ve-ngay-cuoi-thang-279.html

Trước khi thay đổi ngày GCSCT về ngày cuối tháng, Công ty Điện lực Kon Tum đã có báo cáo gửi UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố và Sở Công thương. Điện lực các huyện, thành phố cũng đã có văn bản gửi UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn để nhận được sự đồng thuận, hỗ trợ và thông tin kế hoạch thay đổi GCSCT đến từng khách hàng. Ngoài việc niêm yết thông tin thay đổi ngày GCSCT qua các hình thức trực tuyến, tại phòng giao dịch, Điện lực các huyện, thành phố cũng đã làm việc với các thôn, làng để niêm yết tại các điểm thu tiền điện, nhà văn hóa cộng đồng… nhằm tạo thuận lợi cho khách hàng dễ tiếp cận tìm hiểu thông tin. Trước khi thực hiện thay đổi ngày GCSCT, Điện lực cũng thông báo 3 lần qua các kênh khách hàng đã đăng ký với Điện lực (Zalo OA/App CSKH/email) hoặc tối đa 2 lần đối với kênh SMS.

Việc thay đổi lịch GCSCT không làm thay đổi quyền lợi của khách hàng. Ảnh: BC

 

Việc Điện lực thay đổi ngày GCSCT về ngày cuối tháng đảm bảo minh bạch thông tin và các quyền lợi của khách hàng, đồng thời giúp khách hàng dễ nhớ, dễ giám sát, dễ kiểm tra chỉ số tiêu thụ điện theo đúng số ngày trong tháng (từ ngày 1 đến hết ngày cuối cùng của tháng).

Trong tháng thay đổi ngày ghi chỉ số, do kéo dài thời gian GCSCT về ngày cuối tháng nên số ngày sử dụng thực tế của khách hàng sẽ nhiều hơn và khách hàng cũng trả tiền điện chậm hơn đúng với số ngày thay đổi lịch ghi chỉ số so với lịch ghi chỉ số cũ.

Giá bán lẻ điện cho khách hàng sử dụng điện hiện nay đang được áp dụng theo Quyết định số 1062/QĐ-BCT ngày 4/5/2023 của Bộ Công thương. Tiền điện của khách hàng được tính toán căn cứ vào sản lượng điện khách hàng thực tế sử dụng được ghi nhận trên công tơ và giá điện theo từng khung thời gian thực tế sử dụng theo Quyết định nêu trên của Bộ Công thương.  Tiền điện khách hàng thanh toán sẽ bao gồm khoản tiền điện tương ứng với sản lượng điện khách hàng đã sử dụng theo lịch GCSCT cũ và sản lượng điện khách hàng đã sử dụng từ ngày GCSCT cũ đến ngày cuối tháng, đúng với sản lượng thực tế sử dụng. Do đó, việc thay đổi lịch GCSCT không làm thay đổi quyền lợi của khách hàng.

Minh họa: Tính tiền điện trong tháng có thay đổi ngày ghi chỉ số công tơ về ngày cuối tháng

1. Cách tính mức sử dụng điện của từng bậc trong tháng có thay đổi ngày ghi chỉ số công tơ theo quy định tại Thông tư số 09/2023/TT-BCT ngày 21/4/2023 của Bộ Công thương:

 

Trong đó: Số ngày tròn tháng là số ngày theo lịch của tháng có ngày đầu kỳ của kỳ ghi chỉ số

2. Ví dụ minh họa:

Một khách hàng sinh hoạt (1 hộ sử dụng điện) có ngày ghi chỉ số công tơ vào ngày 10 hàng tháng, trong tháng 10/2023 thực hiện thay đổi ngày ghi chỉ số về ngày cuối tháng, điện năng tiêu thụ là 650 kWh. Kỳ hóa đơn tháng 10/2023 tính từ ngày 11/9/2023 đến ngày 31/10/2023, tổng số ngày sử dụng điện là 51 ngày. Ngày đầu kỳ của kỳ ghi chỉ số là ngày 11/9/2023 nên số ngày tròn tháng là số ngày theo lịch của tháng 9/2023 (30 ngày).

Mức sử dụng điện của bậc 1 trong tháng 10/2023 được tính như sau:

 

Tính tương tự cho các bậc khác, ta có tiền điện tháng 10/2023 của khách hàng trên như sau:

 

 

Mọi thắc mắc, xin quý khách hàng vui lòng liên hệ:

Tổng đài CSKH: 19001909,

Website: https://cskh.cpc.vn

Email: cskh@cpc.vn

Ứng dụng EVNCPC CSKH: Android - iOS

Zalo OA: TCT Điện lực miền Trung – EVNCPC

Fanpage: https://www.facebook.com/PCKonTum184THD (Công ty Điện lực Kon Tum)

Bảo Châu

Chuyên mục khác