Cho thuê một phần diện tích Tòa nhà Trụ sở Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Kon Tum tạm thời chưa sử dụng hết

28/08/2020 06:03

Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Kon Tum xin trân trọng thông báo:

Chuyên mục khác