Ủy ban MTTQVN tỉnh: Triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm

04/07/2017 12:43

Sáng 4/7, đồng chí Trần Bình Trọng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh chủ trì Hội nghị lần thứ 7 (khóa IX) đánh giá chương trình phối hợp hành động của UBMTTQVN tỉnh 6 tháng đầu năm, triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2017; bổ sung ủy viên UBMTTQVN tỉnh khóa IX nhiệm kỳ 2014-2019.

Dự Hội nghị có các đồng chí: Kring Ba - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Trần Thị Nga - Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các thành viên, ủy viên UBMTTQVN tỉnh.

Quang cảnh hội nghị

 

Trong 6 tháng đầu năm, hoạt động của Ủy ban MTTQVN các cấp và tổ chức thành viên có nhiều đổi mới, mang lại hiệu quả thiết thực, với việc thường xuyên vận động nhân dân hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị cơ sở; các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và hoạt động  “Vì người nghèo” tiếp tục được triển khai với nhiều hình thức phong phú thông qua tuyên truyền quảng bá, giới thiệu hàng hóa thương hiệu Việt và các chính sách có liên quan...

Tại Hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận và thống nhất 16 nội dung công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017: Tiếp tục huy động các tầng lớp nhân dân thực hiện các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước; hướng dẫn mặt trận cơ sở tổ chức Tháng cao điểm “Ngày vì người nghèo”; vận động toàn dân “Đền ơn đáp nghĩa” nhân kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh Liệt sĩ; phối hợp Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, HĐND tỉnh giám sát chuyên đề năm 2017; giám sát, phản biện các vấn đề xã hội mà các tầng lớp nhân dân quan tâm; tổ chức các hội nghị tiếp xúc cử tri trước, trong, sau các kỳ họp liên quan; kiểm tra chéo các cụm cấp huyện và sơ kết 1 năm thực hiện các cuộc vận động trong nhân dân…

Tại Hội nghị, Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh thông qua Tờ trình 84 về chủ trương kiện toàn ủy viên MTTQVN tỉnh, đồng thời biểu quyết thống nhất cho thôi chức vụ đối với 4 ủy viên UBMTTQVN tỉnh; hiệp thương, tán thành (100% thống nhất) bổ sung 3 ủy viên UBMTTQVN tỉnh nhiệm kỳ 2014-2019.

Tin, ảnh: Mai Trâm

Chuyên mục khác