UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 8/2016: Thủ trưởng các ngành cần nêu cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm trong quản lý, điều hành

02/09/2016 05:58

Đây là một trong những nội dung mà Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Hòa chỉ đạo tại Phiên họp thường kỳ tháng 8/2016 của UBND tỉnh vào chiều 1/9.
Đồng chí Nguyễn Văn Hoà phát biểu tại phiên họp. Ảnh: VP

 

Tại phiên họp, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Hòa cũng nhấn mạnh: Thời gian tới, yêu cầu người đứng đầu các cơ quan, đơn vị phải tăng cường công tác bảo vệ cơ quan, đơn vị, đảm bảo an toàn dịp nghỉ lễ 2/9; có biện pháp tổ chức tốt cho ngày khai trường; kịp thời ngăn chặn các loại bệnh dịch, nhanh chóng dập tắt các ổ dịch (kể cả trên người, gia súc, gia cầm), lấy phòng từ xa là nhiệm vụ quan trọng và đi đôi với đó là phải làm tốt bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm; đẩy mạnh hơn nữa cải cách hành chính, trong đó, cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính để tạo điều kiện cho doanh nghiệp vào đầu tư trên địa bàn tỉnh; triển khai các biện pháp trấn áp tội phạm; làm tốt công tác phòng chống thiên tai; siết chặt công tác quản lý bảo vệ rừng, khai thác khoáng sản, đất đai…  

Phiên họp tập trung đánh giá tình hình KT-XH, QP-AN tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2016, nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2016; báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh tháng 8, nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2016; thông qua quy chế làm việc của UBND tỉnh…

Theo báo cáo, trong tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2016, dưới sự chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh, KT-XH của tỉnh tiếp tục duy trì và phát triển, QP-AN được giữ vững. Đến nay, tổng diện tích gieo trồng vụ mùa đạt 63.353,5 ha, đạt 106% kế hoạch và bằng 100,2% so với cùng kỳ năm trước; tổng diện tích cây lâu năm đạt 94.101 ha, tăng 1,64% so với cùng kỳ năm trước; tổng sản lượng thủy sản đạt 2.500 tấn, đạt 72% kế hoạch năm 2016; chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 8/2016 tăng 27,65% so với tháng trước và tăng 1,90% so cùng kỳ năm trước; tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt 1.245,5 tỷ đồng, đạt 50,8% dự toán địa phương giao. Các ngành, các đơn vị, địa phương đẩy mạnh triển khai thực hiện Kết luận 04-KL/TU ngày 13/01/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác đấu tranh, ngăn chặn hoạt động khai thác, vận chuyển, cất giữ, mua bán lâm sản trái pháp luật; đẩy mạnh triển khai công tác phòng chống dịch bệnh trên người và gia súc, gia cầm…

Văn Phương

Chuyên mục khác