UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 10: Phấn đấu năm 2017 đạt mục tiêu tăng trưởng 9%

27/10/2016 14:08

Sáng 27/10, UBND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 10. Đồng chí Nguyễn Văn Hòa - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp.

Phiên họp tập trung thảo luận các báo cáo tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Tỉnh ủy; báo cáo tiếp thu, giải trình các  ý kiến tham gia của các ngành đối với báo cáo tình hình KT-XH năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ KT-XH năm 2017.

Đồng chí Nguyễn Văn Hòa phát biểu tại phiên họp. Ảnh: LS

 

Theo báo cáo của Sở Kế hoạch- Đầu tư, năm 2016, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) ước đạt 11.141 tỷ đồng, tăng 6,69% so với cùng kỳ năm trước; cơ cấu kinh tế với tỷ trọng nông- lâm- thủy sản 29,11%, công nghiệp-xây dựng 23,13%, dịch vụ 39,99%; thu ngân sách nhà nước tại địa bàn đạt khoảng 1.953,7 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người đạt 31,39 triệu đồng...

Tăng trưởng kinh tế năm 2016 của tỉnh được đánh giá đạt thấp so với kế hoạch, nguyên nhân chính là do tình hình hạn hán kéo dài ảnh hưởng đến sản xuất công nghiệp và nông nghiệp; doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn trong sản xuất, kinh doanh.

Năm 2017, được dự báo có nhiều thuận lợi, các ngành, các cấp đang tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết 19 và Nghị quyết 35 của Chính phủ về cải thiện môi trường kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp, do đó tình hình sản xuất kinh doanh sẽ thuận lợi hơn.

Tỉnh phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) năm 2017 khoảng 9%, nhằm góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ tỉnh và Kế hoạch phát triển KT-XH giai đoạn 2016-2020 đã đề ra.

Tại phiên họp, các sở: Tài chính, Giáo dục- Đào tạo, Lao động- Thương binh và Xã hội, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Nội vụ, Tài nguyên-Môi trường và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh giải trình các vấn đề liên quan đến đề án phí, lệ phí; chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở các vùng đặc biệt khó khăn; đề án giảm nghèo theo phương pháp tiếp cận đa chiều; đề án phát triển lâm nghiệp bền vững; giao biên chế công chức trong các cơ quan hành chính nhà nước; thu hồi và chuyển mục đích sử dụng đất; tổ chức, xây dựng, huấn luyện đối với dân quân tự vệ trên địa bàn.

Về phương hướng nhiệm vụ năm 2017, phiên họp tập trung thảo luận về báo cáo giải trình của các sở, ngành và các nhiệm vụ về khai thác, sử dụng hiệu quả các nguồn lực; phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế với cơ cấu kinh tế hợp lý; đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới; khuyến kích khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo doanh nghiệp; đẩy mạnh phát triển các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hoá, thể thao và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân gắn với giảm nghèo, giải quyết việc làm và đảm bảo an sinh, phúc lợi xã hội…

Phát biểu kết luận phiên họp, đồng chí Nguyễn Văn Hòa yêu cầu các ngành, các địa phương, đơn vị, cần tăng cường công tác chỉ đạo điều hành, phấn đấu hoàn thành kế hoạch năm 2016 ở mức cao nhất, đồng thời, hoàn chỉnh kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; chuẩn bị tốt các nội dung phục vụ Kỳ họp thứ 3 của HĐND tỉnh khóa XI diễn ra vào tháng 12/2016…

                                                                                       LS

Chuyên mục khác