Từ ngày 1/3, triển khai lại Trạm kiểm soát tải trọng xe lưu động số 54

27/02/2021 10:33

Theo Kế hoạch số 678/KH-UBND ngày 26/2 của UBND tỉnh về kiểm soát tải trọng xe năm 2021 trên địa bàn tỉnh, từ ngày 1/3, Trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động số 54 được triển khai lại tại đèo Sao Mai (Km1562+700 đường Hồ Chí Minh, xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum).
Trạm kiểm soát tải trọng xe lưu động số 54. Ảnh: HL

 

Trạm 54 sẽ hoạt động 24/24h trong ngày, bắt đầu từ ngày 1/3 đến hết ngày 31/12/2021. Sở Giao thông Vận tải và Công an tỉnh được giao nhiệm vụ chỉ đạo triển khai việc phối hợp thực hiện, kiểm tra và giám sát hoạt động kiểm soát tải trọng phương tiện đảm bảo hiệu quả.

Lực lượng tham gia 1 ca trực tại Trạm 54 gồm 2 cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát Giao thông  (Công an tỉnh); 3 cán bộ Thanh tra Giao thông và cán bộ kỹ thuật, lái xe. Khi có tình huống phát sinh, lãnh đạo Trạm xem xét điều động, tăng cường bổ sung lực lượng nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Việc lập biên bản, ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính được thực hiện theo Quyết định số 218/QĐ-UBND ngày 17/3/2014 của UBND tỉnh.

Phương tiện, thiết bị hoạt động của Trạm 54 gồm: Xe ô tô và thiết bị Trạm cân do Bộ Giao thông Vận tải cấp; 1 xe ô tô con của Thanh tra Sở Giao thông Vận tải (nếu cần); 1 xe mô tô của Cảnh sát Giao thông  (Công an tỉnh); camera giám sát hoạt động; trang phục, thiết bị, công cụ hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ của các lực lượng liên quan theo quy định của ngành.

Việc triển khai lại Trạm 54 nhằm thực hiện chủ trương kiểm soát tải trọng xe của Chính phủ, Bộ Giao thông Vận tải và Bộ Công an; hạn chế tối đa tình trạng phương tiện chở hàng quá khổ, quá tải trên địa bàn tỉnh, góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông, giảm tai nạn giao thông và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông.

Trạm kiểm soát tải trọng xe lưu động số 54 được thành lập từ tháng 3/2014 theo Quyết định số 217/QĐ-UBND của UBND tỉnh; hoạt động, vận hành theo Quy chế phối hợp số 62/QCPH-BGTVT-UBND ngày 24/01/2014 của Bộ GTVT - UBND tỉnh Kon Tum và Quyết định số 218/QĐ-UBND ngày 17/3/2014 của UBND  tỉnh.

Hồng Lam

Chuyên mục khác