Trung ương Hội Nông dân tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc

22/03/2024 18:41

Ngày 22/3, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến với các cấp Hội Nông dân trên toàn quốc.
Quang cảnh Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Kon Tum. Ảnh: TT

 

Tại Hội nghị, các cấp Hội Nông dân được thông tin, quán triệt về các nội dung: Nghị quyết số 46-NQ/TW, ngày 20/12/2023 của Bộ Chính trị về đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới; Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam khóa VIII, nhiệm kỳ 2023 – 2028; Những nội dung cơ bản của Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam khóa VIII; Chương trình Công tác trọng tâm của BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VIII, nhiệm kỳ 2023 – 2028; Quyết định số 182/QĐ-TTg, ngày 20/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Hội Nông dân Việt Nam tham gia phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp”.

Hội nghị giúp hội viên nông dân các cấp nắm vững, hiểu rõ những nội dung cơ bản, cốt lõi của nghị quyết các cấp; những quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã được Hội Nông dân các cấp đề ra trong thời gian tới; đồng thời nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, tính chủ động, tích cực, sáng tạo của cán bộ, hội viên nông dân.

Tất Thành

 

Chuyên mục khác