Triển khai quyết liệt các giải pháp cấp bách phòng, chống hạn hán, thiếu nước

22/05/2023 17:02

Ngày 22/5, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, đơn vị liên quan và UBND các huyện, thành phố triển khai quyết liệt các giải pháp cấp bách phòng, chống hạn hán, thiếu nước.
Điều chỉnh mùa vụ, cơ cấu cây trồng phù hợp, chuyển đổi diện tích trồng lúa ở vùng hạn hán. Ảnh: HL

 

Theo đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, nguồn nước; phối hợp với các sở, ngành, địa phương kiểm tra, rà soát, xác định các vùng có thể chủ động được nguồn nước, vùng có nguy cơ cao bị hạn hán, thiếu nước, trên cơ sở đó hướng dẫn các địa phương điều chỉnh mùa vụ, cơ cấu cây trồng phù hợp, chuyển đổi diện tích trồng lúa ở vùng hạn hán, chưa bảo đảm cấp nước sang cây trồng cạn; đồng thời, triển khai thực hiện các giải pháp phòng, chống hạn hán, thiếu nước.

Sở Tài nguyên và Môi trường theo dõi sát diễn biến thời tiết; chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức kiểm kê, đánh giá nguồn nước dự trữ tại các hồ chứa nước, công trình thủy lợi, thủy điện trên địa bàn, tính toán cân bằng nước để có kế hoạch vận hành hồ chứa thủy lợi, thủy điện, điều chỉnh, bổ sung phương án sử dụng nước; đồng thời chủ động phòng, chống hạn hán, thiếu nước và khai thác hiệu quả nguồn tài nguyên nước trong cả mùa lũ, mùa cạn năm 2023.

Các sở, ban ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố Kon Tum và các đơn vị quản lý hồ đập thủy lợi, thủy điện trên địa bàn tỉnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân chủ động tích trữ nước ngọt, sử dụng hiệu quả, tiết kiệm nước, điện, triệt để chống thất thoát, lãng phí nước.

Trường hợp xảy ra hạn hán, thiếu nước nghiêm trọng phải ưu tiên nguồn nước cấp nước cho sinh hoạt, chăm lo sức khỏe cho người dân, chăn nuôi gia súc và các lĩnh vực sản xuất trọng yếu.

Hồng Lam

Chuyên mục khác