Tổng kết Tổng điều tra kinh tế năm 2017

06/02/2018 13:44

Sáng 6/2, Ban chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết Tổng điều tra kinh tế năm 2017. Đồng chí Lê Ngọc Tuấn- Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo cấp tỉnh chủ trì hội nghị.

Thực hiện Quyết định 1672/QĐ-TTg ngày 26/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức tổng điều tra kinh tế năm 2017, công tác điều tra đã được UBND tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai nghiêm túc, đúng phương án, đảm bảo số lượng, chất lượng và hoàn thành đúng kế hoạch đề ra.

Căn cứ vào phương án tổng điều tra kinh tế của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và tình hình thực tế tại địa phương, Ban chỉ đạo Tổng điều tra tỉnh đã xây dựng phương án và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, từng ngành chức năng ở mỗi giai đoạn cụ thể, nhằm đảm bảo Tổng điều tra kinh tế  năm 2017 đạt hiệu quả cao nhất.

Kết quả, đã điều tra xong 1.398 doanh nghiệp, 1.441 đơn vị hành chính sự nghiệp, 117 cơ sở tôn giáo, 24.050 cơ sở cá thể. Các giai đoạn, phần việc trong quá trình tiến hành Tổng điều tra được thực hiện đúng đúng quy trình, tiến độ, thời gian; đảm bảo khách quan, chính xác...

Với kết quả trên, tỉnh Kon Tum được Ban chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế Trung ương nghiệm thu, đánh giá là đơn vị đạt loại Giỏi.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Tuấn ghi nhận những thành tích đã đạt được trong Cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2017 và khẳng định những kết quả có được là tư liệu quý phục vụ cho việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2015 - 2020; chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm, giai đoạn 2015 - 2025 của tỉnh cũng như của toàn quốc.

Kết quả thu được cho thấy bức tranh đa dạng, nhiều màu sắc về sự phân bố của các cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp. Đồng thời phản ánh rõ mức độ phát triển cũng như những tác động của các chính sách quản lý, kế hoạch của tỉnh, như thu hút đầu tư, khuyến khích phát triển kinh tế tư nhân, cá thể, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực...

Phó Chủ tịch Lê Ngọc Tuấn đề nghị, thời gian tới, Cục Thống kê cần bám sát tiến độ xử lý thông tin từ Cuộc Tổng điều tra, kịp thời rà soát, đối chiếu số liệu nhằm đảm bảo độ chính xác, tin cậy; tham mưu UBND tỉnh sớm công bố số liệu chính thức của cuộc Tổng điều tra; biên soạn các ấn phẩm phân tích chuyên sâu để cung cấp cho lãnh đạo tỉnh, các sở, ngành, địa phương...

Đồng chí Lê Ngọc Tuấn trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích

 

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Tuấn đã trao Bằng khen của UBND tỉnh cho 25 tập thể và 50 cá nhân vì có thành tích xuất sắc trong Cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2017.

Tin, ảnh: Thành Hưng

Chuyên mục khác