Tổng kết Đề án nhân rộng mô hình Câu lạc bộ “Liên thế hệ tự giúp nhau”

02/03/2021 14:21

Sáng 2/3, Hội Người cao tuổi tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Quyết định 1553/QĐ-TTg, ngày 2/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án nhân rộng mô hình Câu lạc bộ “Liên thế hệ tự giúp nhau” giai đoạn 2016-2020 và triển khai thực hiện Quyết định 1336/QĐ-TTg, ngày 31/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án nhân rộng mô hình Câu lạc bộ “Liên thế hệ tự giúp nhau” đến năm 2025.
Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: VT

 

Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Hữu Tháp – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành.

Trong giai đoạn 2016-2020, với sự quan tâm, hướng dẫn của Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam, sự chỉ đạo kịp thời của UBND tỉnh về thực hiện Quyết định 1553/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, việc triển khai Đề án nhân rộng mô hình Câu lạc bộ “Liên thế hệ tự giúp nhau” giai đoạn 2016-2020 đã đạt được những kết quả tích cực. Đến nay, toàn tỉnh đã xây dựng, phát triển và duy trì hoạt động 22/34 Câu lạc bộ, đạt 64,7% so với chỉ tiêu của Đề án đưa ra. Thông qua việc xây dựng, nhân rộng, các câu lạc bộ đã hỗ trợ cải thiện điều kiện sống và đổi mới đời sống tinh thần cho người cao tuổi ở cộng đồng dân cư; hỗ trợ đời sống vật chất và tinh thần cho người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn.

Trong thời gian tới, thực hiện Quyết định số 1336/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án nhân rộng mô hình Câu lạc bộ “Liên thế hệ giúp nhau” đến năm 2025, Hội Người cao tuổi tỉnh huy động các nguồn lực để hỗ trợ, nhân rộng mô hình Câu lạc bộ hiệu quả; đẩy mạnh các hoạt động nhằm đảm bảo thu nhập và nâng cao chất lượng đời sống vật chất người cao tuổi; phát huy vai trò Ban chủ nhiệm câu lạc bộ trong việc chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Tháp ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được trong triển khai Quyết định 1553/QĐ-TTg trên địa bàn tỉnh thời gian qua. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, trong thời gian tới, Ban đại diện Hội Người cao tuổi tiếp tục phát huy những kết quả đạt được; nghiên cứu và có hình thức hoạt động phù hợp nhằm phát huy trí tuệ, kinh nghiệm của người cao tuổi trong tham gia phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, xây dựng đời sống văn hóa nông thôn mới; triển khai thực hiện phong trào thi đua “Tuổi cao- gương sáng” có trọng tâm, phù hợp với từng địa phương; các cấp, các ngành có liên quan chủ động phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi để các cấp Hội Người cao tuổi làm tốt hơn nữa nhiệm vụ xây dựng tổ chức hội.

Nhân dịp này, Hội Người cao tuổi tỉnh đã trao Bằng khen của Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam cho các câu lạc bộ có thành tích xuất sắc trong thực hiện Đề án nhân rộng mô hình Câu lạc bộ “Liên thế hệ tự giúp nhau”, giai đoạn 2016-2020.

Văn Tùng

                                                            

Chuyên mục khác