Tổng kết 17 năm thực hiện chuyên mục Diễn đàn cử tri trên Báo Kon Tum và Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh

20/06/2017 15:36

Chiều 20/6, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết 17 năm thực hiện chuyên mục Diễn đàn cử tri trên Báo Kon Tum và Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thế Hải – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì Hội nghị.

Dự Hội nghị có đồng chí Lại Xuân Lâm – Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành, các Ban của HĐND tỉnh, Thường trực HĐND các huyện, thành phố, Báo Kon Tum, Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh.

Các đại biểu tham dự hội nghị

 

Theo đánh giá của HĐND tỉnh, từ khi thành lập chuyên mục (năm 2000) đến nay, các cơ quan Báo, Đài của tỉnh đã có nhiều nỗ lực trong việc chuyển tải các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước đến với cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh; làm cầu nối giữa quần chúng nhân dân với các tổ chức Đảng, HĐND và UBND các cấp trong việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã  hội, an ninh - quốc phòng của tỉnh.

Chuyên mục đã góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc nắm bắt tâm tư, tình cảm của cử tri; qua đó biết được những tồn tại, yếu kém, bất cập trong lĩnh vực do mình quản lý để có các biện pháp tháo gỡ, giải quyết kịp thời, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân.

Thông qua chuyên mục Diễn đàn cử tri, các chủ trương, chính sách của HĐND tỉnh nhanh chóng đi vào cuộc sống, góp phần tăng vị thế và tiếng nói của HĐND trên phương tiện thông tin đại chúng, tạo diễn đàn để các tầng lớp nhân dân đề đạt ý kiến, nguyện vọng của mình; đồng thời, giúp Thường trực, các Ban và đại biểu HĐND nắm bắt đầy đủ hơn các kiến nghị, nguyện vọng của cử tri và có thêm thông tin phục vụ công tác thẩm tra, giám sát.

17 năm qua, chuyên mục Diễn đàn cử tri được các cơ quan Báo, Đài duy trì đều đặn hàng tháng. Báo Kon Tum duy trì 2 số/tháng; đến tháng 8/2016 được đăng tải trên Báo Kon Tum Online. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh duy trì 2 tuần/số, thời lượng từ 10-12 phút trên sóng truyền hình; đến năm 2014, phát thanh 26 số/năm, thời lượng từ 8-12 phút. Những nội dung được chuyên mục phản ánh nhiều nhất là đất đai, tài nguyên, môi trường, chế độ, chính sách...

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, đánh giá về những kết quả đạt được; những tồn tại, hạn chế cần khắc phục; đồng thời góp ý cho dự thảo Đề án về việc tiếp tục thực hiện chuyên mục Diễn đàn cử tri trên Báo Kon Tum và Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thế Hải ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực của Báo Kon Tum và Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh đã cố gắng duy trì chuyên mục Diễn đàn cử tri định kỳ hàng tháng trong suốt 17 năm qua.

Đồng chí đề nghị trong thời gian tới đề nghị Văn phòng HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh và các sở, ngành liên quan cần thực hiện tốt cơ chế phối hợp chặt chẽ trong việc cung cấp thông tin đăng tải, phát sóng trên chuyên mục; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, người đứng đầu địa phương phải có trách nhiệm giải quyết, trả lời cử tri và có thông tin phản hồi để Thường trực HĐND tỉnh và cơ quan Báo, Đài biết, theo dõi và thông tin rộng rãi cho cử tri biết. Mặt khác, đồng chí yêu cầu các vấn đề, nội dung sau khi được phản ánh trên chuyên mục phải được theo dõi, đôn đốc việc thông tin, trả lời theo quy định của pháp luật...

Tin, ảnh: Quang Định

Chuyên mục khác