Tiếp tục thực hiện tốt mục tiêu kép

02/03/2021 09:25

Vừa phòng chống dịch hiệu quả, vừa phát triển kinh tế; tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về phòng chống dịch bệnh và phát triển kinh tế - xã hội là yêu cầu của UBND tỉnh tại Công văn số 697/UBND-KGVX ngày 1/3.
Đẩy nhanh tiến độ các dự án, thúc đẩy phục hồi kinh tế-xã hội. Ảnh: HL

 

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban ngành, đơn vị thuộc tỉnh; UBND các huyện, thành phố tiếp tục tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch, nhất là thông điệp 5K; đặc biệt là thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà và nơi công cộng. 

Tăng cường chỉ đạo, huy động, phối hợp và tạo mọi điều kiện để các Tổ công tác cộng đồng phòng chống dịch bệnh phát huy mạnh mẽ vai trò trách nhiệm của mình trong việc giám sát và quản lý chặt chẽ địa bàn, các hộ gia đình, người đi/về địa bàn phụ trách, báo cáo kịp thời và yêu cầu người dân có đến/ở/về từ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có ca Covid-19 cộng đồng phải khai báo y tế bắt buộc để triển khai công tác phòng chống dịch bệnh. 

Hạn chế tổ chức các hoạt động lễ hội, nghi lễ tôn giáo, giải đấu thể thao, sự kiện có tập trung đông người tại nơi công cộng, sân vận động và các sự kiện lớn; nếu tổ chức phải có ý kiến của chính quyền và cơ quan y tế địa phương, đồng thời đảm bảo nghiêm túc, chặt chẽ công tác phòng chống dịch Covid-19. 

Các cơ sở kinh doanh thương mại dịch vụ, khu tập luyện thể thao, khu di tích, danh lam thắng cảnh được hoạt động nhưng phải thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn phòng chống dịch như: Trang bị phòng hộ cho nhân viên, đo thân nhiệt khách đến; bố trí đầy đủ phương tiện, vật tư để rửa tay, sát khuẩn tại cơ sở và bảo đảm giãn cách khi tiếp xúc. 

Nhà máy, cơ sở sản xuất tiếp tục hoạt động và phải thực hiện đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch cho công nhân, người lao động. Hoạt động vận chuyển hành khách công cộng liên tỉnh, nội tỉnh được tiếp tục nhưng phải đảm bảo an toàn phòng chống dịch Covid-19 theo đúng hướng dẫn của Bộ Giao thông Vận tải, UBND tỉnh và ngành Y tế.

Các huyện, thành phố tiếp tục chủ động triển khai quyết liệt các biện pháp phòng chống Covid-19 trên địa bàn; đặc biệt là kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ và yêu cầu người dân đến/ở/về từ vùng dịch khẩn trương và nghiêm túc khai báo y tế bắt buộc tại cơ sở y tế gần nhất; tổ chức cách ly tập trung, cách ly y tế tại nhà đúng quy định, nghiêm ngặt, có kiểm tra, kiểm soát và giám sát thường xuyên. Thực hiện cưỡng chế cách ly y tế những trường hợp không chấp hành theo đúng quy định. 

Người đứng đầu cơ quan, đơn vị, tổ chức, cơ sở chịu trách nhiệm kiểm tra, rà soát, xây dựng phương án làm việc cho cơ quan, đơn vị một cách phù hợp, bảo đảm an toàn cho cán bộ, nhân viên; không để đình trệ công việc, nhất là các công việc có thời hạn, thời hiệu theo quy định của pháp luật, các dịch vụ công phục vụ người dân và doanh nghiệp. Đối với các sự kiện phục vụ mục đích chính trị, kinh tế, xã hội thực sự cần thiết phải tổ chức thì do cấp ủy, chính quyền địa phương quyết định và thực hiện các biện pháp phòng chống lây nhiễm.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về phòng chống dịch bệnh và phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó quán triệt tinh thần chủ động, tích cực, không chủ quan, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch; truyền thông vì lợi ích chung, đưa tin chính xác, hỗ trợ công tác phòng, chống dịch và không gây tâm lý hoang mang, lo lắng trong nhân dân.

Hồng Lam

Chuyên mục khác