Thường trực Tỉnh uỷ làm việc với Sở LĐTB&XH: Khẩn trương giải quyết các tồn đọng

15/09/2016 18:17

Đồng chí Nguyễn Văn Hùng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã có ý kiến chỉ đạo như vậy tại buổi làm việc với tập thể lãnh đạo, cán bộ Sở LĐTB&XH vào chiều 15/9.

Cùng làm việc có các đồng chí: Y Mửi – Phó Bí thư Tỉnh ủy;  Nguyễn Văn Hòa - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; A Pớt - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQVN tỉnh; các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Văn Hùng phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Mai Trâm

 

Theo báo cáo tại buổi làm việc, căn cứ chức năng và thẩm quyền được giao, lãnh đạo Sở LĐTB&XH đã chỉ đạo 10 phòng chuyên môn và 2 đơn vị trực thuộc tham mưu tỉnh triển khai thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch đúng tiến độ, đúng đối tượng và chính sách pháp luật quy định. Đảng bộ cơ sở của ngành có 5 chi bộ với 55 đảng viên là đầu mối đoàn kết, cùng cán bộ, công chức, người lao động đồng thuận, có năng lực chuyên môn, đáp ứng tốt nhiệm vụ được giao.

Đặc biệt, trong 9 tháng đầu năm 2016 này, đã tham mưu UBND tỉnh thực hiện tuyên truyền, tổ chức hưởng ứng các hoạt động liên quan do ngành quản lý; giám sát, kiểm tra và nhắc nhở doanh nghiệp sử dụng lao động ký kết thỏa ước lao động, đóng BHXH cho người lao động tăng 9,4% so với cùng kỳ năm trước; tổ chức thành công “Tuần lễ quốc gia an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ và tổ chức tư vấn, giới thiệu việc làm đạt 156% chỉ tiêu đề ra.

Ngành tham mưu chi trả, thăm, động viên và tặng quà các đối tượng chính sách, người có công, đối tượng bảo trợ xã hội kịp thời, đúng quy định; thường xuyên tổ chức các hoạt động về chăm sóc và bảo vệ trẻ em trên địa bàn tỉnh đạt 84,5% chỉ tiêu được duyệt; đẩy mạnh thực hiện đề án đổi mới công tác cai nghiện ma túy, phòng chống tệ nạn mại dâm giai đoạn 2016 – 2020; tổ chức hội thảo, tham vấn, xây dựng kế hoạch chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2016 – 2020.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Y Mửi đánh giá, thời gian qua, Sở LĐTB&XH tham mưu tích cực công tác an sinh xã hội, chi trả các chế độ chính sách, giám sát thực hiện bảo hiểm xã hội, giảm nghèo trên địa bàn tỉnh… Tuy nhiên, người dân vẫn còn nhiều ý kiến, thắc mắc về chế độ người có công, thụ hưởng chính sách dành cho vùng đặc biệt khó khăn, hộ nghèo… Vì vậy, ngành phải thường xuyên theo dõi, nhắc nhở cán bộ liên quan có trách nhiệm, nhiệt tình hướng dẫn cho nhân dân, không để xảy ra bức xúc ở cơ sở.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Hùng ghi nhận những thành quả và đóng góp của tập thể Sở LĐTB&XH trong công tác tham mưu thuộc lĩnh vực, nhiệm vụ được giao, góp phần vào sự phát triển của tỉnh.

Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ nhấn mạnh, những kết quả tích cực đạt được và sự đoàn kết, đồng lòng cần tiếp tục phát huy trong thời gian đến. Bên cạnh đó, ngành cần khẩn trương đẩy mạnh, phối hợp các sở, ngành và địa phương trong tỉnh sớm giải quyết các tồn đọng như: Giải quyết kịp thời các hồ sơ người có công cách mạng, chính sách an sinh xã hội; sớm tham mưu triển khai đề án giảm nghèo đa chiều trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020; chỉ đạo các trường dạy nghề, trung tâm dạy nghề phối hợp với các doanh nghiệp nhiều hơn nữa, nhằm mở rộng cơ hội ngành nghề đào tạo, giới thiệu đa dạng việc làm cho lao động. Ngoài ra, cần linh động phối hợp các cơ quan đoàn thể tỉnh, tổ chức, doanh nghiệp thu hút nguồn lực hỗ trợ cải tạo, sửa chữa, xây dựng mới nhà ở cho các đối tượng chính sách; thường xuyên quan tâm, chăm lo, cải thiện đời sống cho trẻ em thuộc diện nghèo, đặc biệt khó khăn; tham gia tích cực hơn nữa công tác phòng, chống tệ nạn xã hội, mại dâm; triển khai các chỉ tiêu về bình đẳng giới…

Mai Trâm

Chuyên mục khác