Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Sở Kế hoạch - Đầu tư

15/08/2019 13:43

Sáng 15/8, Thường trực Tỉnh ủy làm việc với tập thể lãnh đạo Sở Kế hoạch - Đầu tư về tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị từ đầu nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV đến nay. Đồng chí Nguyễn Văn Hùng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì buổi làm việc.
Đ/c Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hùng phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc. Ảnh: TH

 

Tham dự buổi làm việc có các đồng chí: Y Mửi - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Hòa - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành.

Theo báo cáo của Sở Kế hoạch - Đầu tư, trong thời gian qua, đơn vị đã tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo thống nhất từ khâu lập mới, rà soát, bổ sung, điều chỉnh các quy hoạch nhằm nâng cao chất lượng, đảm bảo tính thống nhất, khả thi của quy hoạch; thực hiện tốt công tác tham mưu các cấp lãnh đạo xây dựng kế hoạch; đề ra các chủ trương, chính sách, biện pháp phù hợp, đảm bảo việc quản lý điều hành để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Sở Kế hoạch - Đầu tư tham mưu kịp thời, đúng theo các quy định của pháp luật trong quản lý đầu tư; công tác tham mưu phân bổ vốn đầu tư được thực hiện công khai, minh bạch, bám sát các chỉ đạo của Chính phủ; chủ động, tích cực tham mưu các giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh, đẩy mạnh cải cách hành chính nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh; thu hút, huy động được nhiều nguồn lực của xã hội cho đầu tư phát triển kinh tế- xã hội...

Tuy nhiên, một số nội dung tham mưu của Sở Kế hoạch - Đầu tư vẫn còn hạn chế như: Trong việc triển khai thực hiện chương trình khởi nghiệp, chương trình xúc tiến đầu tư, cải thiện môi trường hiệu quả chưa cao; công tác quản lý nhà nước về dự án đầu tư còn thiếu chặt chẽ dẫn đến một số dự án triển khai chậm tiến độ; công tác hỗ trợ, tham mưu tháo gỡ vướng mắc khó khăn cho nhà đầu tư có lúc chưa kịp thời; công tác xúc tiến đầu tư còn nhiều hạn chế, chưa kết nối, kêu gọi được các nhà đầu tư lớn của nước ngoài đến tìm hiểu cơ hội đầu tư tại tỉnh…

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hùng đánh giá cao những nỗ lực của Sở Kế hoạch - Đầu tư trong việc tích cực, chủ động tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua.

Đồng chí yêu cầu, trong thời gian tới, Sở Kế hoạch - Đầu tư cần phải năng động, quyết liệt hơn trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao; nâng cao hơn nữa chất lượng công tác tham mưu, nghiên cứu, đề xuất các giải pháp có tính chiến lược. Trong đó, chú ý tiếp tục tham mưu triển khai thực hiện các chương trình, nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy về lĩnh vực quy hoạch, kế hoạch và đầu tư; chủ động tham mưu rà soát, đánh giá Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh của tỉnh giai đoạn 2016-2020; đề xuất các giải pháp để phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế-xã hội giai đoạn 2016-2020 ở mức cao nhất; phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu, đề xuất Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh của tỉnh giai đoạn 2020-2025; phối hợp với các sở, ngành rà soát, tổng hợp, xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2020 và dự thảo kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy lưu ý, Sở Kế hoạch - Đầu tư cần thực hiện tốt công tác quản lý các nguồn vốn vay, vốn hỗ trợ; nâng cao chất lượng công tác thẩm định các dự án đầu tư; tăng cường huy động, thu hút các nguồn lực cho đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, đầu tư phát triển sản xuất gắn với việc thực hiện Chương trình hành động triển khai thực hiện 3 lĩnh vực đột phá phát triển kinh tế-xã hội năm 2019 trên địa bàn tỉnh; tập trung đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động xúc tiến, kêu gọi đầu tư; đẩy mạnh hợp tác kinh tế đối ngoại...

Thùy Hương

Chuyên mục khác