Thí điểm chi trả chính sách an sinh xã hội không dùng tiền mặt

25/05/2023 07:45

Ngày 24/5, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 1498/KH-UBND về việc triển khai thí điểm việc chi trả chính sách an sinh xã hội không dùng tiền mặt trên địa bàn tỉnh.
Tiến tới không dùng tiền mặt trong chi trả chính sách an sinh xã hội. Ảnh: HL

 

Theo Kế hoạch số 1498, việc chi trả chính sách an sinh xã hội (trợ giúp xã hội và chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng) không dùng tiền mặt sẽ được thí điểm trên địa bàn thành phố Kon Tum và thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà từ tháng 6/2023 đến tháng 12/2023.

Mục đích của việc triển khai thực hiện thí điểm việc chi trả chế độ, chính sách an sinh xã hội không dùng tiền mặt tại một số địa phương là để có cơ sở xác định giải pháp, cách thức thực hiện phù hợp, hiệu quả.

Đồng thời từng bước cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân; bảo đảm kịp thời, nhanh chóng, chính xác, công khai, minh bạch và tiết kiệm chi phí hành chính trong chi trả chính sách an sinh xã hội đối với người dân; nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ thanh toán bằng phương thức điện tử cho đối tượng thụ hưởng chính sách.

Quy trình thí điểm bao gồm các bước: Tập huấn tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho cán bộ và người dân về phương thức chi trả không sử dụng tiền mặt; xây dựng phương án thanh toán tổng thể và tăng cường mạng lưới chi trả trên địa bàn thí điểm; tổ chức đăng ký phương thức chi trả và rà soát bổ sung thông tin đối tượng hưởng chính sách; mở tài khoản thanh toán cho đối tượng; thực hiện chi trả cho đối tượng; kiểm tra, giám sát và tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện.

UBND tỉnh giao Sở Lao động, Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Bưu điện tỉnh, các địa phương thực hiện thí điểm và các đơn vị có liên quan triển khai Kế hoạch bảo đảm mục tiêu, tiến độ đề ra; đồng thời, tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn các địa phương còn lại chuẩn bị tốt cho việc triển khai toàn tỉnh trong năm 2024.

Các cơ quan thông tấn, báo chí trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức của cộng đồng, người dân về phương thức chi trả chính sách an sinh xã hội không sử dụng tiền mặt nhằm tạo sự đồng thuận, ủng hộ của chính quyền địa phương các cấp và của đối tượng thụ hưởng chính sách.

Hồng Lam

Chuyên mục khác