Thành lập Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Măng Đen

02/09/2016 06:01

Ngày 1/9, UBND tỉnh tổ chức Lễ công bố Quyết định thành lập Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Măng Đen. Dự Lễ có các đồng chí: Y Mửi- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Hòa- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Thế Hải - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Ngày 23/8/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định 915/QĐ-UBND về việc thành lập Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Măng Đen và Ban quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Măng Đen.

Theo đó, Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Măng Đen có 170ha tại thôn Măng Đen, xã Đăk Long, huyện Kon Plông. Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao có chức năng thực hiện các hoạt động nghiên cứu ứng dụng, đào tạo nhân lực, ươm tạo và phát triển công nghệ cao trong lĩnh vực nông nghiệp; tổ chức hoạt động dịch vụ giống, vật tư, tiêu thụ sản phẩm và các hoạt động khác theo quy định; thu hút đầu tư phát triển sản xuất và kinh doanh các sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; khởi nghiệp doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; đầu tư kinh doanh cơ sở hạ tầng…

Trao quyết định bổ nhiệm lãnh đạo Ban Quản lý

 

Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Măng Đen là đơn vị sự nghiệp công lập có thu trực thuộc UBND tỉnh, đặt tại thôn Măng Đen. Ban quản lý Khu nông nghiệp này có chức năng tổ chức, xây dựng phát triển Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Măng Đen theo đúng mục tiêu, định hướng phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao của Quốc gia, của tỉnh.

UBND tỉnh cũng công bố Quyết định 444/QĐ-UBND ngày 23/8/2016 điều động và bổ nhiệm ông Dương Anh Hùng - Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND huyện Kon Plông giữ chức vụ Trưởng ban Quản lý khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Măng Đen; Quyết định 443/QĐ-UBND ngày 23/8/2016 điều động và bổ nhiệm ông Phạm Thanh - Giám đốc Trung tâm Ứng dụng khoa học và chuyển giao công nghệ giữ chức vụ Phó trưởng Ban quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Măng Đen; Quyết định 442/QĐ-UBND ngày 23/8/2016 điều động và bổ nhiệm ông Phạm Thanh Vận- Giám đốc Trung tâm dạy nghề Măng Đen giữ chức vụ Phó trưởng Ban quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Măng Đen. 

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Y Mửi- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy mong các đồng chí được bổ nhiệm nâng cao trách nhiệm, vị trí, chức danh, nhiệm vụ được phân công; nâng cao vai trò nhiệm vụ được Đảng và nhân dân giao phó. Đồng chí nhấn mạnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy có Nghị quyết 02-NQ/TU ngày 30/6/2016 về phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với chế biến trên địa bàn tỉnh. Việc phát triển Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Măng Đen sẽ góp phần vào việc phát triển kinh tế vùng động lực Kon Plông, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, xóa đói giảm nghèo, xây dựng làng nghề, tạo việc làm và nâng cao đời sống cho người dân.

                                                                   VN

Chuyên mục khác