Tăng cường công tác quản lý chất lượng sâm Ngọc Linh

28/02/2024 11:11

Ngày 27/2, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 670/KH-UBND về tăng cường công tác quản lý chất lượng sâm Ngọc Linh.
Quản lý chặt chẽ nguồn giống, kỹ thuật trồng, chăm sóc, thu hoạch sâm Ngọc Linh. Ảnh: HL

 

Mục tiêu hướng tới là nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng và khai thác sản phẩm sâm củ, các sản phẩm chế biến từ sâm củ gắn với chỉ dẫn địa lý “Ngọc Linh”, nhãn hiệu chứng nhận “Sâm Ngọc Linh Kon Tum” đã được bảo hộ. Xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có hành vi sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng đối với sản phẩm sâm Ngọc Linh.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu quản lý chặt chẽ giống, kỹ thuật trồng, chăm sóc, thu hoạch, bảo quản, chế biến và tiêu thụ sâm Ngọc Linh Kon Tum đảm bảo chất lượng đã được bảo hộ chỉ dẫn địa lý “Ngọc Linh” cho sản phẩm sâm củ và nhãn hiệu chứng nhận “Sâm Ngọc Linh Kon Tum” cho các sản phẩm chế biến từ sâm củ.

Thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh giống sâm (hạt giống, cây giống) không rõ nguồn gốc; sâm củ và các sản phẩm chế biến từ sâm củ Ngọc Linh chưa được cấp quyền sử dụng hoặc vi phạm quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý “Ngọc Linh”, nhãn hiệu chứng nhận “Sâm Ngọc Linh Kon Tum”.

Thanh tra, xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân kinh doanh sản phẩm sâm củ không rõ nguồn gốc. Ảnh: HL

 

Các cấp, các ngành có liên quan thực hiện đồng bộ, thường xuyên các giải pháp quản lý, giải pháp công nghệ, biện pháp hành chính trong quản lý từ đầu vào đến đầu ra của sản phẩm sâm Ngọc Linh Kon Tum.

Bảo vệ danh tiếng, chất lượng và thương hiệu sâm Ngọc Linh Kon Tum, củng cố niềm tin, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của người sản xuất và tiêu dùng sâm Ngọc Linh Kon Tum.

Kế hoạch cũng xác định các nhóm nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, như: Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền; quản lý nguồn gốc giống sâm Ngọc Linh; quản lý, sử dụng chỉ dẫn địa lý “Ngọc Linh” cho sản phẩm sâm củ; quản lý, sử dụng nhãn hiệu chứng nhận “Sâm Ngọc Linh Kon Tum”; phát triển thị trường, xúc tiến thương mại đối với sản phẩm sâm Ngọc Linh; phân tích ADN và phân tích, kiểm định chất lượng sâm Ngọc Linh; xử lý tên miền và tên doanh nghiệp xâm phạm quyền đối với chỉ dẫn địa lý “Ngọc Linh” và nhãn hiệu chứng nhận “Sâm Ngọc Linh Kon Tum”.

Hồng Lam

Chuyên mục khác