Sơ kết 10 năm xây dựng nền quốc phòng toàn dân

09/10/2019 14:08

Sáng 9/10, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009-2019. Đồng chí Nguyễn Văn Hòa - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: DĐN

 

Dự hội nghị có đồng chí A Pớt - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; đại biểu Bộ Tư lệnh Quân khu 5; Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành trong tỉnh; lãnh đạo các huyện, thành phố và lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh.

Giai đoạn 2009-2019, trên cơ sở quán triệt, thực hiện nghiêm túc nghị quyết đại hội Đảng các cấp, kết hợp cùng tinh thần sáng tạo gắn với quyết tâm cao của quân và dân trên địa bàn tỉnh, nền quốc phòng toàn dân tỉnh Kon Tum có nhiều khởi sắc. Khu vực phòng thủ của tỉnh được kiện toàn và xây dựng vững chắc. Các tiềm lực được tăng cường, thế trận lòng dân được củng cố. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng được tăng cường. Hiệu lực quản lý của các cấp chính quyền có nhiều tiến bộ. Hoạt động của mặt trận, đoàn thể có nhiều đổi mới giúp tập hợp và củng cố lòng tin của nhân dân vào hệ thống chính trị và lực lượng vũ trang. Tỉnh đã chú trọng giải quyết an sinh xã hội, gắn với giải quyết nhiều vấn đề bức xúc đặt ra. Đây là cơ sở giúp nền quốc phòng toàn dân trên địa bàn tỉnh được củng cố và nâng cao, chất lượng tổng hợp sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang tỉnh được nâng lên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Hội nghị tập trung thảo luận về các nội dung trọng tâm, nhất là hệ thống văn bản pháp luật để xây dựng và phát triển nền quốc phòng toàn dân trong thời gian đến.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí A Pớt nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới: Tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức của cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên và nhân dân về các quan điểm, mục tiêu, phương châm, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, nhất là Nghị quyết số 28 ngày 25/10/2013 của Ban Chấp hành Trung ương về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; kết hợp chặt chẽ kinh tế với quốc phòng, quốc phòng với kinh tế, gắn phát triển kinh tế-xã hội với nhiệm vụ xây dựng khu vực phòng thủ, từng bước củng cố vững chắc các tiềm lực trong khu vực phòng thủ; tập trung xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức; xây dựng lực lượng dân quân tự vệ theo hướng vững mạnh, rộng khắp, có số lượng hợp lý, chú trọng nâng cao chất lượng chính trị, bảo đảm thực sự đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ tác chiến…

Trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân. Ảnh: DĐN

 

Hội nghị đã biểu dương, trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 13 tập thể và 31 cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009-2019.

Dương Đức Nhuận

                                                                                      

Chuyên mục khác