Rà soát công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh lần thứ VII

01/09/2015 10:42

Ngày 31/8, Ban tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh lần thứ VII họp rà soát công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội. Đồng chí Đào Xuân Quí - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua-Khen thưởng tỉnh, Trưởng Ban tổ chức Đại hội chủ trì cuộc họp.
Đồng chí Đào Xuân Quí chủ trì cuộc họp. Ảnh: Q.Đ 

 

Đến nay, công tác chuẩn bị từ nội dung, tuyên truyền, vật chất, bảo vệ, phục vụ Đại hội đã cơ bản hoàn thành. Chương trình Đại hội đã được Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh thống nhất; hoàn thành xong các văn kiện Đại hội; lựa chọn và tham gia nội dung báo cáo tham luận của 15 tập thể, cá nhân điển hình để in trong tập tài liệu Đại hội. Ban Thi đua- Khen thưởng tỉnh đã tham mưu trao tặng các hình thức khen thưởng tại Đại hội. Tiểu ban tuyên truyền tiếp tục chỉ đạo, tập trung tuyên truyền về Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX và các phong trào thi đua trên các lĩnh vực của đời sống xã hội trên địa bàn tỉnh trong 5 năm qua trên các phương tiện thông tin đại chúng, cổ động trực quan, xe lưu động, chiếu phim lưu động; xây dựng kế hoạch bố trí nơi ăn, nghỉ đối với đại biểu ở xa...

Sau khi nghe các thành viên Ban tổ chức thảo luận một số vấn đề còn vướng mắc, đồng chí Đào Xuân Quí đề nghị các tiểu ban rà soát lại các nội dung công việc, kịp thời hoàn thiện; bố trí ăn, nghỉ cho đại biểu ở xa; phân công cán bộ phụ trách các đoàn đại biểu về dự Đại hội chu đáo; chuẩn bị phóng sự về những tấm gương điển hình tiên tiến trong giờ nghỉ giải lao Đại hội; Văn phòng UBND tỉnh cùng cơ quan Thường trực Ban tổ c hức bám sát các nội dung triển khai thực hiện, kịp thời báo cáo lãnh đạo UBND tỉnh để có ý kiến chỉ đạo kịp thời.

Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh lần thứ VII dự kiến diễn ra vào ngày 10/9 tại Hội trường Ngọc Linh (thành phố Kon Tum) với khoảng 500 đại biểu tham dự.

  Quang Định

Chuyên mục khác