Quốc hội thảo luận dự án Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi)

26/05/2023 18:25

Sáng 26/5, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và sự điều hành nội dung của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Quốc hội đã thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi).

Tại phiên thảo luận này, các ĐBQH tỉnh Kon Tum Tô Văn Tám và Trần Thị Thu Phước cùng 20 đại biểu Quốc hội đã phát biểu tham gia ý kiến xây dựng luật.

ĐBQH Trần Thị Thu Phước phát biểu tham gia ý kiến Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi). Ảnh: HN

 

ĐBQH Trần Thị Thu Phước đồng tình, ủng hộ việc ban hành Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi) nhằm khắc phục những tồn tại, bất cập trong quá trình thi hành Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2010, đảm bảo phù hợp với sự phát triển kinh tế - xã hội, khoa học, công nghệ, đồng thời thể chế hóa quan điểm của Đảng, Hiến pháp 2013 về hoàn thiện cơ chế bảo vệ người tiêu dùng đảm bảo sự phù hợp trong hệ thống pháp luật và các cam kết quốc tế mà Việt Nam tham gia.

Đồng thời, đại biểu Trần Thị Thu Phước đã tham gia 4 ý kiến vào dự thảo luật về bảo đảm cân bằng giữa quyền và nghĩa vụ người tiêu dùng với quyền, nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân kinh doanh; về giải quyết tranh chấp tại Tòa án đối với vụ án về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng...

ĐBQH Tô Văn tám phát biểu tham gia ý kiến Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi). Ảnh: HN

 

ĐBQH Tô Văn Tám phát biểu tham gia 3 ý kiến vào dự thảo luật này về các hành vi bị nghiêm cấm trong bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; về giải thích hợp đồng giao kết với người tiêu dùng, hợp đồng theo mẫu, điều kiện quy định giao dịch...

Hồ Nam

Chuyên mục khác