“Phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc trong quản lý sử dụng, bảo vệ và phát triển rừng”

31/08/2015 08:07

Đó là chủ đề hội thảo được Sở NN&PTNT, Viện Tư vấn phát triển và Liên hiệp các hội KHKT tỉnh phối hợp tổ chức ngày 28/8.

Dự hội thảo có đồng chí Nguyễn Hữu Hải- Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, đại diện lãnh đạo một số xã và cộng đồng bảo vệ rừng...

Các đại biểu tham gia Hội thảo. Ảnh: V.N

 

Hội thảo đã đề cập các chính sách và thực tiễn về quyền quản lý, sử dụng rừng, đất rừng của cộng đồng DTTS qua các thời kỳ phát triển kinh tế, xã hội; kết quả hỗ trợ sinh kế gắn với không gian văn hóa rừng, đất rừng và bảo vệ môi trường sinh thái cho cộng đồng DTTS ở xã Hơ Moong (huyện Sa Thầy) và xã Pờ Ê (huyện Kon Plông); nghe đại diện một số cộng đồng chia sẻ kinh nghiệm QLBVR.

Hội thảo cũng nhấn mạnh đến việc giao đất, giao rừng cho cộng đồng gắn với việc hỗ trợ sinh kế, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của đồng bào DTTS trong bảo vệ rừng; phát huy phong tục tập quán QLBVR, tăng nguồn thu từ rừng, bảo vệ nguồn nước cho sản xuất nông nghiệp…

Hội thảo đặt ra các nguy cơ và thách thức trước tình trạng chặt phá rừng làm nương rẫy và đặt ra yêu cầu cần nhanh chóng tuyên truyền, vận động cộng đồng các DTTS phát huy luật tục, liên kết cùng nhau tham gia bảo vệ rừng. 

Tại hội thảo, Viện Tư vấn phát triển đã khuyến nghị: xác định rừng và đất rừng là nguồn lực, nguồn tài nguyên, là tài sản, tư liệu cơ bản đối với sinh kế và cuộc sống của đồng bào DTTS; tôn trọng thiết chế sở hữu-quyền quản lý tài nguyên giữa các cộng đồng và trong nội bộ cộng đồng; giao đất, giao rừng cho cộng đồng trước hết ưu tiên giao các khu rừng truyền thống gắn với cuộc sống văn hóa, sinh kế như rừng tâm linh, rừng mó nước; chú trọng công tác QLBVR, phục hồi rừng, làm giàu rừng dựa vào luật tục và tri thức bản địa của người DTTS. 

VN

 

 

Chuyên mục khác