“Phải tháo gỡ các điểm nghẽn trong cải cách thủ tục hành chính”

17/08/2016 18:26

Đó là một trong những nội dung chỉ đạo trọng tâm của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về sơ kết công tác cải cách hành chính CCHC nhà nước giai đoạn 2011 – 2015 và triển khai kế hoạch CCHC nhà nước giai đoạn 2016 – 2020 vào ngày 17/8.

Dự hội nghị, tại điểm cầu Kon Tum có đồng chí Nguyễn Hữu Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Kon Tum. Ảnh: MT

 

CCHC nhà nước giai đoạn 2011 – 2015 đã đạt nhiều kết quả quan trọng, đáp ứng yêu cầu chủ trương của Đảng, cơ chế thị trường định hướng XHCN. Nổi bật là thông qua CCHC, các bộ, ngành, cơ quan trung ương và các địa phương đã thành lập, kiện toàn ban chỉ đạo các cấp hàng năm, kịp thời ban hành quy chế làm việc và xây dựng, thực hiện kế hoạch liên quan, góp phần tham mưu ban hành 11.700 văn bản chỉ đạo, điều hành phù hợp tình hình thực tế; tiến hành 6.900 đợt thanh kiểm tra đã chấn chỉnh các tồn tại, hạn chế và tuyên dương, giới thiệu 2.600 mô hình, sáng kiến về CCHC.

Trong cải cách thể chế, các cấp bộ, ngành và địa phương thường xuyên rà soát, kiến nghị, tham mưu sửa đổi, bổ sung, thay thế khoảng 17 ngàn văn bản đảm bảo đúng quy định. Đến quý I/2016, có 95,8% đơn vị liên quan hoàn thành phương án đơn giản hóa cải cách thủ tục hành chính; thực hiện công tác phân cấp, quản lý, phối hợp từ trung ương đến địa phương, bộ ngành chức năng đã thẩm định, phê duyệt đề án xác định vị trí, việc làm và cơ cấu ngành công chức ở 17/20 bộ, ngành và 53/63 địa phương; gần 3.500 đơn vị ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác trao đổi văn bản hành chính, thực hiện dịch cụ công cơ bản.

Giai đoạn 2016 – 2020, chương trình tổng thể CCHC Nhà nước xác định nhiệm vụ trọng tâm, bao gồm: Khắc phục những vướng mắc, hạn chế về CCHC giai đoạn qua; tiếp tục thực hiện đồng bộ cải cách lập pháp, hành pháp và tư pháp; xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN, thực hiện tốt chức năng kiến tạo phát triển. Đẩy mạnh bộ máy hành chính theo Chỉ thị số 13/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản khác liên quan, phấn đấu đến năm 2020, mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp về giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh đạt hơn 80%. Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước bảo đảm tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả theo quy định. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đến năm 2020 có 100% các cơ quan hành chính nhà nước có cơ cấu công chức theo vị trí việc làm được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Cải cách tài chính công, với việc tiếp tục thực hiện đổi mới cơ chế tài chính đối với đơn vị liên quan và thực hiện hiện đại hóa nền hành chính theo Nghị quyết 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ và Quyết định số 1819/QĐ-TTg ngày 26/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2016 – 2020...

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các bộ, ngành và địa phương phải học tập và triển khai thực hiện ngay các mô hình CCHC đã hành động tích cực thời gian qua. Thủ tướng nhấn mạnh: Các đơn vị từ cấp bộ, ngành đến địa phương phải chọn những cán bộ, nhân viên có trình độ, đủ tài, đức để tham gia vào công cuộc triển khai CCHC giai đoạn 2016 – 2020. Công tác này phải thực hiện đồng bộ từ trung ương đến địa phương; tháo gỡ các điểm nghẽn trong cải cách thủ tục hành chính và đảm bảo nâng cao chất lượng phục vụ Đảng, Nhà nước, doanh nghiệp, nhân dân. Đồng thời, phải đẩy mạnh thực hiện tinh gọn bộ máy nhà nước, tiến hành tiết kiệm chi, xã hội hóa mạnh mẽ phục vụ hành chính công và tránh đùn đẩy trách nhiệm khi triển khai các văn bản, đề án, kế hoạch nhiệm vụ liên quan.

Mai Trâm

Chuyên mục khác