Lễ phát động Phong trào Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập

10/06/2023 14:29

Sáng 10/6, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Hội Khuyến học Việt Nam tổ chức trực tuyến Lễ phát động Phong trào “Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023-2030”. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đến dự và phát biểu chỉ đạo tại Lễ phát động.
Các đại biểu tham dự Lễ phát động tại điểm cầu tỉnh Kon Tum. Ảnh: TL

 

Tham dự Lễ phát động tại điểm cầu của tỉnh có các đồng chí: Dương Văn Trang- Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Huỳnh Quốc Huy- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Nguyễn Hữu Tháp- Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.

Phát biểu tại Lễ phát động, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ghi nhận, biểu dương những thành tựu trong công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trên địa bàn cả nước trong thời gian qua.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị, các bộ, ngành Trung ương và các địa phương tiếp tục quán triệt sâu sắc, triển khai hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về giáo dục, đào tạo, khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh, các cấp, các ngành, các địa phương, các tổ chức chính trị-xã hội và toàn dân cần nâng cao hơn nữa ý thức, trách nhiệm và hành động của mình trong việc xây dựng xã hội học tập. Đồng thời, xây dựng hệ thống giáo dục mở, đa dạng, linh hoạt, hiện đại, công bằng, đáp ứng yêu cầu đặt ra trong thời kỳ mới; xây dựng xã hội học tập theo hướng đa dạng, gắn học với hành, tài với đức, đẩy mạnh hoạt động của các cơ sở giáo dục, trung tâm học tập cộng đồng, nhất là ở biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào DTTS; tạo điều kiện thuận lợi cho tất cả mọi người được tham gia học tập suốt đời, không để ai bị bỏ lại phía sau trong sự nghiệp giáo dục.

Bên cạnh đó, các cấp, các ngành và các địa phương cần củng cố và nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động của thư viện, bảo tàng, trung tâm văn hóa; phát triển văn hóa đọc trong mọi lứa tuổi, mọi tầng lớp nhân dân; xóa vùng thiếu sóng, thiếu điện, xây dựng xã hội số, phát triển công nghệ thông tin để người dân ở các vùng, miền được tiếp cận thông tin, kiến thức qua internet; kịp thời biểu dương, khen thưởng những tấm gương sáng về học tập, tạo động lực lan tỏa trong xã hội để người người học tập, nhà nhà học tập, cộng đồng học tập, xã hội học tập và cả nước học tập, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước; huy động tốt mọi nguồn lực xã hội trong công tác giáo dục, đào tạo, khuyến học, khuyến tài.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã phát động Phong trào “Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023-2030”.

Tại Lễ phát động, lãnh đạo một số bộ, ngành, tổ chức chính trị- xã hội, địa phương phát biểu hưởng ứng Phong trào“Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023-2030”.

Cũng tại Lễ phát động, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đại diện lãnh đạo các bộ, ngành, đoàn thể Trung ương nhấn nút khởi động cam kết hưởng ứng Phong trào “Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023-2030” do Thủ tướng Chính phủ phát động.

Tấn Lộc

 

Chuyên mục khác