Lấy phiếu giới thiệu nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII (Vòng I)

24/06/2015 07:57

Hội nghị Lấy phiếu giới thiệu nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII (vòng I) do đồng chí Nguyễn Văn Hùng – Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì được tổ chức vào sáng 23/6, tại hội trường Ngọc Linh.

Dự hội nghị có 197 đại biểu là Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2010-2015; bí thư và phó bí thư các Đảng ủy trực thuộc; trưởng, phó các sở, ban, ngành tỉnh và các cơ quan ngành dọc đứng chân trên địa bàn tỉnh; chủ tịch HĐND, UBND các huyện, thành phố. 

Tại hội nghị, các đại biểu đã được phổ biến, quán triệt Hướng dẫn công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và Hướng dẫn số 04-HD/TBNS ngày 01/6/2015 của Tiểu ban Nhân sự Đại hội XII của Đảng; đồng thời, giới thiệu cán bộ trong nguồn quy hoạch để giới thiệu tham gia nhân sự vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII (vòng I).

Mai Trâm 

Chuyên mục khác