Kỳ họp thứ II, HĐND huyện Đăk Hà khóa V

16/08/2016 18:24

Trong 2 ngày 16-17/8, HĐND huyện Đăk Hà khóa V (nhiệm kỳ 2016 - 2021) tổ chức kỳ họp thứ II.

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND huyện được nghe, tham gia ý kiến, tổ chức thảo luận tại tổ, thực hiện chất vấn đối với các báo cáo, tờ trình của UBND huyện về công tác chỉ đạo, điều hành 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2016; kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016; báo cáo quyết toán ngân sách huyện năm 2015; thực hiện ngân sách nhà nước 6 tháng đầu và nhiệm vụ, giải pháp các tháng cuối năm 2016; các tờ trình và dự thảo nghị quyết về việc xin phê chuẩn quyết toán ngân sách và phân bổ kết dư ngân sách huyện năm 2015 chuyển sang thực hiện năm 2016…

Trong 6 tháng đầu năm, tình hình kinh tế-xã hội của huyện tiếp tục có những chuyển biến tích cực. Tổng giá trị sản xuất tăng 6,51% so với cùng thời điểm năm trước, đạt hơn 850 tỷ đồng. Tổng thu ngân sách nhà nước đạt hơn 236 tỷ đồng, đạt 62,91% so với dự toán tỉnh giao và đạt 59,69% dự toán huyện giao; thực hiện chi ngân sách 223,7 tỷ đồng. Chất lượng y tế, giáo dục ngày càng được nâng cao; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững...

Kỳ họp thống nhất thông qua các báo cáo, tờ trình liên quan của UBND huyện về tiếp tục thực nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh các tháng còn lại năm 2016; thực hiện thu chi, ngân sách 6 tháng cuối năm; thống nhất thời gian các kỳ họp, chương trình giám sát HĐND huyện năm 2017 và ban hành quy chế hoạt động của HĐND huyện khóa V...

Mai Trâm

Chuyên mục khác