Kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa XI dự kiến tổ chức từ ngày 6-8/12/2016

20/10/2016 18:05

Chiều 20/10, đồng chí Nguyễn Văn Hùng - Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì Hội nghị liên tịch thống nhất thời gian, địa điểm tổ chức kỳ họp thứ 3 của HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021.

Dự hội nghị có các đồng chí: Kring Ba - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Trần Bình Trọng – Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQVN tỉnh; Nguyễn Hữu Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Nguyễn Thế Hải – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và đại diện lãnh đạo các ban, ngành liên quan.

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: MT

 

Hội nghị thống nhất dự kiến kỳ họp thứ 3 của HĐND tỉnh khoá XI sẽ được tiến hành từ ngày 6 - 8/12/2016 tại hội trường trụ sở HĐND tỉnh.

Kỳ họp sẽ thông qua 6 báo cáo, tờ trình của Thường trực HĐND tỉnh: Báo cáo công tác 6 tháng cuối năm 2016 và chương trình công tác năm 2017; tổng hợp ý kiến của cử tri tại các buổi tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 2 và trước kỳ họp thứ 3; kết quả giám sát việc giải quyết các kiến nghị cử tri đã được gửi đến HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 2 và dự thảo nghị quyết về việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri; tổng hợp ý kiến thảo luận của các Tổ đại biểu HĐND tỉnh trước kỳ họp thứ 3; tờ trình về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2017; tờ trình về kinh phí hoạt động của HĐND tỉnh năm 2017.

Kỳ họp sẽ cho ý kiến đối với 27 báo cáo, tờ trình và dự thảo nghị quyết liên quan như: báo cáo công tác của UBND tỉnh năm 2016, phương hướng, nhiệm vụ năm 2017; tình hình thực hiện phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2016, phương hướng và nhiệm vụ năm 2017 và dự thảo nghị quyết kèm theo; tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2016, tờ trình và dự thảo nghị thảo dự toán ngân sách địa phương – phương án phân bổ dự toán ngân sách năm 2017; công tác giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh khóa XI…

Ngoài ra, kỳ họp thứ 3 sẽ cho ý kiến về báo cáo hoạt động năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2017 của các ngành: Toà án nhân dân tỉnh và Hội thẩm nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Cục Thi hành án dân sự tỉnh; báo cáo của các Ban HĐND tỉnh; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tham gia xây dựng chính quyền; ý kiến, kiến nghị của nhân dân địa phương và đề xuất, kiến nghị với HĐND, UBND những vấn đề cần thiết; báo cáo kết quả kỳ họp thứ 2 của Quốc hội khóa XIV; chất vấn và trả lời chất vấn.

Hội nghị thống nhất kế hoạch tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 2 và trước kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh khóa XI từ ngày 7-11/11.

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Hùng chỉ đạo Văn phòng HĐND tỉnh và sở, ban, ngành liên quan rà soát tất cả công tác đã giao, đảm bảo phục vụ kỳ họp diễn ra đúng thời gian, tiến độ đề ra.

Mai Trâm

Chuyên mục khác